Skip to main content

งานวิจัยชิ้นใหม่พบ คนที่ต้องนั่งทำงานทั้งวันมีแนวโน้มเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่ทำงานขยับตัวอยู่ตลอดเวลาถึงร้อยละ 34

แม้คนทั่วไปจะรู้และเข้าใจดีว่าการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ นั้นไม่เป็นผลดีกับร่างกายนัก แต่การหยุดตัวเองจากการทำงานเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายคนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดจากไต้หวันพบว่า การออกกำลังกายหรือการได้ขยับเขยื้อนร่างกายเพียง 15 นาทีต่อวัน สามารถฟื้นฟูความเสียหายทางกายภาพจากการนั่งทำงานทั้งวันได้

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open ซึ่งศึกษาผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 481,688 คน อายุเฉลี่ย 39 ปี เป็นระยะเวลานานกว่า 13 ปี พร้อมกับติดตามการทำกิจกรรมทางร่างกายในเวลาว่างของผู้เข้าร่วมงานวิจัย โดยในระหว่างทำวิจัย มีรายงานผู้เข้าร่วมวิจัยเสียชีวิตไปแล้ว 26,257 คน

หลังจากศึกษาวิจัยมานาน 13 ปี นักวิจัยได้พบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาว อันมีสาเหตุมาจากการนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานาน โดยคนที่นั่งทำงานนานๆ มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงถึงร้อยละ 34 อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่ที่ทำงานขยับตัวอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ จากการติดตามการทำกิจกรรมทางร่างกายในเวลาว่างของผู้เข้าร่วมวิจัย พบว่า คนที่นั่งทำงานประจำอยู่ที่โต๊ะ แต่สามารถเพิ่มระดับการขยับร่างกายได้ 15 - 30 นาทีต่อวัน จะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงอยู่ในระดับเดียวกับคนที่ต้องขยับร่างกายขณะทำงานเป็นประจำ

ผลการวิจัยนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า การนั่งทำงานเป็นเวลานานซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ และกลายเป็นเรื่องปกติโดยที่หลายคนลืมคิดถึงผลกระทบที่จะตามมา

แม้จะมีผลการศึกษามากมายที่เผยแพร่ออกมาและระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ทว่า งานวิจัยชิ้นนี้ ต้องการที่จะตอกย้ำและสร้างความตระหนักให้คนทั่วไปขยับตัวและลุกเดินสลับนั่งในระหว่างทำงานอยู่เสมอ ตลอดจนออกกำลังกาย 15 - 30 นาทีต่อวัน ก็สามารถช่วยลดอันตรายจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานได้แล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เกิดขึ้นได้จริงด้วยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเล็กๆ น้อยๆ เพียงเท่านั้น

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเป็นครั้งแรกในปี 2020 แนะนำให้ลดพฤติกรรมการนั่งทำงานเป็นเวลานาน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่งานวิจัยหลายชิ้นทั่วโลกพบว่า อัตราการเสียชีวิตของคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานนั้น มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน


ที่มา
Just 15 minutes of exercise can undo damage of working at desk all day, study finds
PEOPLE IN SEDENTARY JOBS WERE 34 PER CENT MORE LIKELY TO DIE FROM CARDIOVASCULAR DISEASE THAN THOSE IN MORE ACTIVE ROLES
WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour