Skip to main content

ประเทศหมู่เกาะที่เคยปิดตัวเองจากโลกภายนอกมานานนับร้อยปี และตกอยู่ในสภาพยับเยินหลังแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรงบ่อยครั้ง แต่ญี่ปุ่นกลับฟื้นฟูตัวเองและกลายมาเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับต้นๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว

ญี่ปุ่นทำได้อย่างไร?

ญี่ปุ่นมีพื้นฐานอะไรที่ทำให้สามารถทำเช่นนั้นได้?

the Opener ชวนติดตามเรื่องราวของญี่ปุ่นในการก้าวสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมระดับแนวหน้าของโลกอย่างยาวนานหลายทศวรรษ รวมถึงความท้าทายครั้งใหม่ของญี่ปุ่นในโลกยุค disruptive ว่าจะสามารถช่วงชิงการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมได้อีกครั้งหรือไม่ ?