Skip to main content

“เวียดนามแซงไทยมีนวัตกรรมเหนือกว่า”

"ดัชนีนวัตกรรมโลก ไทยขึ้นอันดับ 43 แซงเวียดนาม"

นี่คือพาดหัวข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และถูกนำไปเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อยู่เป็นระยะ สะท้อนให้เห็นว่า อันดับของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมถูกจับจ้องและอยู่ในความสนใจของสังคมไทยพอสมควร โดยเฉพาะเมื่ออันดับถูกนำไปเทียบกับเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม ที่กำลังถูกจับตาว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในภูมิภาค

ทำไมเราจึงสนใจกับอันดับของไทยใน 'ดัชนีนวัตกรรมโลก'

'ดัชนีนวัตกรรมโลก' บ่งบอกถึงอะไร? อันดับที่ได้มีความสำคัญแค่ไหน? และการจัดอันดับมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการอย่างไร?

ที่สำคัญ เราควรต้องกังวลกับอันดับความก้าวหน้าและถดถอยของประเทศไทยในดัชนีนวัตกรรมโลกแต่ละปีหรือไม่ ? พบคำตอบได้ในวิดีโอชิ้นนี้

<video>20211028-01.mp4<video>