Skip to main content

เว็บไซต์วีโอเอไทย รายงานว่า รัฐบาลตาลิบานประกาศในวันอาทิตย์ (12 ก.ย.) ว่า สตรีในอัฟกานิสถานจะสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสูงกว่านั้น ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตราบเท่าที่ห้องเรียนหรืออาคารเรียนนั้นเป็นแบบแบ่งแยกเพศชาย-หญิง

รักษาการรัฐมนตรีศึกษาธิการของรัฐบาลตอลิบาน อับดุล บากี ฮักกานี แถลงนโยบายการศึกษาชุดใหม่ที่กรุงคาบูล โดยกล่าวว่า การให้นักเรียนชายหญิงเรียนรวมกันนั้นเป็นการละเมิดหลักการของศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมของอัฟกานิสถาน

ฮักกานี กล่าวว่า ภายใต้นโยบายใหม่นี้ คุณครูหรืออาจารย์ผู้หญิงเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้สอนนักเรียนหญิง ถึงกระนั้น อาจารย์ผู้ชายอาจได้รับอนุญาตให้สอนนักศึกษาหญิงได้ในกรณีที่จำเป็น แต่ต้องสอนผ่านผ้าม่าน หรือใช้หน้าจอทีวีหรืออุปกรณ์อื่น ๆ

รมต.ศึกษาธิการของตอลิบาน ย้ำว่า รัฐบาลต้องการให้รักษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของอัฟกานิสถานในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเอาไว้ แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของขนบดั้งเดิม ดังนั้นจะไม่มีการเรียนรวมกันระหว่างชายหญิงในประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลุ่มนักศึกษาสตรีชาวอัฟกันสวมชุดดำคลุมทั้งตัวชุมนุมและเดินขบวนกันหน้ามหาวิทยาลัยในกรุงคาบูล เพื่อแสดงพลังสนับสนุนนโยบายของตอลิบานเรื่องการแต่งกายของสตรีและการแยกห้องเรียนชาย-หญิง

ในช่วงที่ตอลิบานปกครองอัฟกานิสถานระหว่างปี ค.ศ.1996-2001 มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสตรีอย่างเข้มงวด เด็กผู้หญิงอัฟกันถูกห้ามไปโรงเรียน และสตรีอัฟกันไม่สามารถออกนอกเคหะสถานได้หากไม่มีญาติผู้ชายไปด้วย

แต่หลังจากยึดประเทศกลับมาได้อีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มตอลิบานสัญญาว่าจะผ่อนคลายข้อจำกัดต่อสตรีมากขึ้น โดยผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานหรือไปเรียนได้เพื่อให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเศรษฐกิจอัฟกานิสถานในช่วงที่ประเทศกำลังพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เวลานี้ สหรัฐฯ และประชาคมโลกกำลังจับตามองว่ากลุ่มตอลิบานจะทำตามที่รับปากไว้หรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาการสานสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลชุดใหม่นี้ต่อไป
 

Read more