Skip to main content

พรรคเพื่อไทย เปิดตัวคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ยกนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นประธาน ดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมทีม อาทิ พันศักดิ์ วิญญรัตน์ เศรษฐา ทวีสิน ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ดร.ปานปรีย์ มหิทธานุกร รวมถึงกิตติรัตน์ ณ ระนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นรองประธาน

นายแพทย์พรหมินทร์ กล่าวว่า วิกฤตเศรษฐกิจไทยหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน และสงครามเศรษฐกิจจีน-สหรัฐ ส่งผลให้คนไทยทุกข์ยากมาตลอดหลายปี จึงถือเป็นความท้าทายของพรรคการเมืองที่จะนำพาประเทศและประชาชนฝ่าพ้นวิกฤตไปให้ได้

ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเพื่อไทยกล่าวว่า ทางพรรคเชิญบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศมาให้คำปรึกษาและร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ นักวิชาการด้านการเกษตร พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ อดีตผู้บริหารฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมถึงนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทย เช่น จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ จักรพงษ์ แสงมณี นักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ อดีตผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนชายแดน ศรัณย์ ทิมสุวรรณ ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจยานยนต์

“หากเปรียบการบริหารเศรษฐกิจของประเทศเป็นเหมือนบริหารบริษัท ก็ต้องเป็นบริษัทที่ประชาชนทุกคนเป็นผู้ถือหุ้น ประโยชน์ต้องนำมาแบ่งปันแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ใช่บริหารประเทศให้ประโยชน์แก่พี่น้องและพรรคพวกของตน โดยทอดทิ้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ” นายแพทย์พรหมินทร์กล่าว