Skip to main content

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุในวันจันทร์ว่า ได้ปรับปรุงรายชื่อเชื้อโรคชุดใหม่ที่ต้อง "จับตามองอย่างใกล้ชิด" เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง

WHO ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 300 คนเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมากกว่า 25 ชนิด เป้าหมายคือ การอัพเดทรายชื่อเชื้อโรคอันตรายเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการวิจัยพัฒนา และการลงทุนเพื่อจัดหาวัคซีน การทดลองและแนวทางการรักษาเชื้อโรคเหล่านั้นทั่วโลก

หนึ่งในเชื้อโรคดังกล่าว คือ เชื้อโรคลึกลับที่มีชื่อว่า Disease X ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นเชื้อโรคชนิดใด แต่เชื่อว่า มีโอกาสที่จะกลายเป็นการระบาดรุนแรงครั้งใหญ่ทั่วโลกได้

ไมเคิล ไรอัน ผู้อำนวยการฝ่ายฉุกเฉินของ WHO กล่าวว่า การระบุเจาะจงเชื้อโรคและไวรัสอันตรายเพื่อมุ่งทำการวิจัยและพัฒนาแนวทางต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือการระบาดใหญ่ในอนาคต "ซึ่งหากไม่มีการลงทุนเพื่อวิจัยพัฒนาในลักษณะนี้ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ก็คงไม่มีโอกาสที่เราจะมีวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นนี้"

สำหรับรายชื่อเชื้อโรคที่ถูกระบุไว้ในรายชื่อ "เชื้อโรคอันตราย" ล่าสุดของ WHO ได้แก่ เชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19, เชื้อไวรัสอีโบลา, เชื้อไวรัสมาร์เบิร์ก, เชื้อไข้เลือดออกลาสซา, เชื้อโรคเมอร์ส หรือ Middle East respiratory syndrome (MERS), เชื้อโรคซาร์ส หรือ severe acute respiratory syndrome (SARS), เชื้อไวรัสนิปาห์, เชื้อไวรัสซิกา และเชื้อโรค Disease X

ทั้งนี้ รายชื่อเชื้อโรคที่จัดทำใหม่นี้จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการก่อนเดือน เม.ย. ปีหน้า (66)

องค์การอนามัยโลกมีกำหนดพบหารือกันในวันที่ 5-7 ธ.ค. เพื่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมตัวและรับมือโรคระบาด ซึ่งอาจนำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศต่างๆ ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามจากโรคระบาดอีกในอนาคต