Skip to main content

โรงเรียนประถมศึกษาในสหรัฐ ตั้งโครงการ Meaningful Work เพื่อจัดการกับปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กๆ โดยการมอบหมายภารกิจเล็กๆ ที่มีเป้าหมายใหญ่ คือ ให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเติบโตไปในทางที่ดี ซึ่งผลลัพธ์ออกมาในทางที่ดี พฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้น จำนวนการเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น และมีนักเรียนถูกพาเข้าห้องปกครองน้อยลง

คุณครูประถมมากมายที่ โรงเรียนประถมศึกษาวู้ดแมน เมืองวิชิต้า รัฐแคสซัส สะท้อนถึงปัญหาที่ต้องเผชิญ โดยเฉพาะพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนหลังช่วงโควิด ซึ่งมีทั้งอารมณ์ฉุนเฉียว ก้าวร้าว ใจร้อน หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมที่รุนแรง ขณะที่มีปัญหานักเรียนขาดเรียนและสูญเสียเวลาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

เมื่อคุณครูสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างของนักเรียนในชั้นเรียน จึงมานั่งหารือกันเพื่อหาวิธีแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กๆ เหล่านั้น

“เด็กๆ จะเรียกร้องความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นไปในเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งเป็นท่าทีเรียกร้องความสนใจจากคนที่พวกเขาชอบ” เจมี จอห์นตัน นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนประถมศึกษาวู้ดแมนบอก

บรรดาคุณครูตัดสินใจที่จะลองใช้โครงการ “Meaningful Work” มาช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ โดยการจับคู่เด็กนักเรียนที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษกับที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ จากนั้น ก็จะมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้กับเด็กๆ ซึ่งต้องทำเป็นประจำตามกำหนดเวลา เช่น การให้อาหารปลา การถ่ายเอกสาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โครงการ Meaningful Work ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเด็กพิเศษที่ต้องการฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และคุณครู

จอห์นตัน และโจวานี เด็กชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะทำหน้าที่จัดส่งผักและผลไม้สดไปยังห้องเรียนต่างๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารว่างเพื่อสุขภาพของโรงเรียน โดยโจวานีเป็นเด็กพิเศษที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้

โจวานีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พกพาที่ตั้งโปรแกรมให้สามารถพูดบางวลีได้ เช่น ด้วยความยินดี และลาก่อน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ Meaningful Work ทำให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูและเพื่อนๆ คนอื่น ขณะเดียวกันก็ทำให้โจวานีรู้สึกมีคุณค่า เพราะเขาคือคนส่งของว่างให้กับคุณครู

“เรามีทั้งเด็กพิเศษ และเด็กทั่วไปที่ทำได้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการความสนใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งพวกเขาไม่ต้องแผลงฤทธิ์ ไม่ต้องแสดงพฤติกรรมไม่ดีเพื่อจะให้ตัวเองได้รับความสนใจ และโครงการนี้ช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาทำพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแบบผิดๆ” จอห์นตันกล่าว

เจสซิก้า สปริก ที่ปรึกษาศูนย์ Safe & Cicil Schools ในรัฐโอเรกอน บอกว่า โครงการ Meaningful Work เกิดขึ้นจากความรู้สึกหงุดหงิดของนักการศึกษาเมื่อต้องเผชิญกับเด็กที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อเรียกร้องความสนใจ การมอบหมายงานให้กับพวกเขาจะทำให้เด็กๆ รู้สึกได้ถึงเป้าหมายและความสำเร็จ

“หลักการด้านพฤติกรรมคือ อะไรที่คุณให้ความสนใจมากที่สุด สิ่งนั้นจะเติบโตขึ้น ดังนั้น สำหรับนักเรียนจำนวนมากที่มีพฤติกรรมไม่ดี คุณครูจะสนใจพวกเขามาก แล้วพฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้นก็จะแย่ลงไปกว่าเดิม แต่ถ้าคุณสามารถสร้างโครงสร้างที่ทำให้ผู้ใหญ่มองเห็นว่านักเรียนคนนั้นมีคุณค่า และให้ผลตอบรับเชิงบวกกับพวกเขา มันจะส่งผลในทางที่ดี อาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆ แล้วมันจะค่อยๆ ใหญ่ขึ้น” สปริกกล่าว

แม้ดูเหมือนจะเป็นโครงการง่ายๆ แต่ครูจอห์นตันบอกว่า โครงการนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ตั้งแต่โรงเรียนเปิดตัวโครงการดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว พฤติกรรมของนักเรียนก็ดีขึ้น จำนวนการเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การส่งนักเรียนเข้าห้องปกครองก็ลดน้อยลงด้วยเช่นกัน

“เด็กจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตหรือเผชิญกับช่วงเวลาที่เจ็บปวดมาก เราจึงต้องพยายามหาวิธีที่โรงเรียนจะสามารถนำมาใช้เป็นปัจจัยป้องกัน ซึ่งไม่ใช่การกำจัดปัญหาเหล่านั้นออกไป แต่สามารถช่วยให้นักเรียนเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ เพื่อช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอีกครั้ง และมีผู้ใหญ่ที่ใส่ใจพวกเขาจริงๆ อยู่เคียงข้าง” สปริกกล่าวปิดท้าย


อ้างอิง
This Kansas school has found a solution for negative behavior: Put kids to work
An elementary school in Kansas is combating bad behavior — by putting kids to work