Skip to main content

พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ในเมืองกิซา เปิดนิทรรศการ 'ฟาโรห์ตุตันคามุน' (Tutankhamun) กษัตริย์สมัยอียิปต์โบราณแบบสมจริง ให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการ เมื่อวัที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา

ฟาโรห์ตุตันคามุน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการขุดพบสุสานในหุบเขากษัตริย์เมื่อปี 1922 โดยโฮเวิร์ต คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษ คาดว่า ตุตันคามุนเป็นฟาโรห์ของราชวงศ์ที่ 18 ในยุคอิยีปต์โบราณ ซึ่งอยู่ระหว่าง 1550 ถึง 1295 ปีก่อนคริสตกาล

ตุตันคามุน ขึ้นเป็นฟาโรห์ตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยอายุเพียง 9 ปี และสิ้นพระชนม์ขณะที่มีเพียง 19 ปี โดยที่สาเหตุการเสียชีวิตคงเป็นปริศนา บ้างดาดว่าทรงสิ้นพระชนม์จากมาลาเรียหรือโรคระบาดอื่น บางทฤษฎีเชื่อว่าทรงสิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุหรือทรงตกจากรถม้า

ที่มา Xinhua

อียิปต์จัดแสดงนิทรรศการเสมือนฟาโรห์ตุตันคามุน

อียิปต์จัดแสดงนิทรรศการเสมือนฟาโรห์ตุตันคามุน

อียิปต์จัดแสดงนิทรรศการเสมือนฟาโรห์ตุตันคามุน

อียิปต์จัดแสดงนิทรรศการเสมือนฟาโรห์ตุตันคามุน

อียิปต์จัดแสดงนิทรรศการเสมือนฟาโรห์ตุตันคามุน

อียิปต์จัดแสดงนิทรรศการเสมือนฟาโรห์ตุตันคามุน

อียิปต์จัดแสดงนิทรรศการเสมือนฟาโรห์ตุตันคามุน

อียิปต์จัดแสดงนิทรรศการเสมือนฟาโรห์ตุตันคามุน