Skip to main content

Japan today เปิดเผยว่า ผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดย ReBit องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนเยาวชน LGBTQ แสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งของวัยรุ่น LGBTQ ในญี่ปุ่นมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 48% สูงกว่าตัวเลขโดยรวมในกลุ่มอายุของพวกเขา 3.8 เท่า และมี 14% ของวัยรุ่นที่สำรวจมีความพยายามฆ่าตัวตาย

มิกะ ยากูชิ หัวหน้าองค์กร กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับเทศบาลและระดับประเทศควรเข้าใจความเสี่ยงที่เยาวชน LGBTQ เผชิญและรวมเอาสิ่งเหล่านี้ไว้ในมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ความเหงา และการแยกตัวออกจากกัน

แบบสำรวจที่จัดทำในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้คนประมาณ 2,600 คน ที่มีอายุระหว่าง 12-34 ปี โดยผลสำรวจชี้ว่า แม้ว่าการรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับปัญหา LGBTQ จะเพิ่มขึ้น แต่ผู้ที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาวจำนวนมากไม่สามารถไปหาพ่อแม่หรือครูเพื่อขอคำแนะนำได้ ทำให้พวกเขาถูกปล่อยปละละเลยโดยไม่มีการสนับสนุนที่เหมาะสม

 ตัวเลขดังกล่าวยังสูงกว่าผลสำรวจที่จัดทำโดยมูลนิธินิปปอนในปีที่แล้วประมาณ 4 เท่า แต่ข้อมูลยังแสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราการคิดฆ่าตัวตาย และพยายามให้มันลดลงสำหรับหนุ่มสาวที่มีสถานที่ปลอดภัยในการขอคำแนะนำ

ทั้งนี้ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 91.6 รู้สึกว่าไม่สามารถขอคำแนะนำจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ ในขณะที่นักเรียนร้อยละ 93.6 รู้สึไม่สามารถพูดคุยกับนักการศึกษาได้

เกือบ 30% ของวัยรุ่นและคนอายุ 20 ปีที่ระบุว่าเป็นชนกลุ่มน้อยทางเพศ ที่รวมถึงเกย์, เลสเบี้ยน, ไบเซ็กซวล, คนข้ามเพศ และเพศทางเลือก บอกว่า รู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งสูงกว่าข้อมูลของรัฐบาลในกลุ่มอายุทั้งสองโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ