Skip to main content

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยทำการรื้อถอนสายสื่อสารบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ซอยสุขุมวิท 55 โดยเปิดเผยว่า วันนี้เป็นโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่ง กสทช. เป็นเจ้าภาพ เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้ง กทม. การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบการ เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ กสทช.มีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่รกรุงรัง ซึ่งยังไม่ได้ลงดินแต่ทำการจัดระเบียบก่อน ซึ่งสอบถามทาง บจม.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) แจ้งว่าขณะนี้มีสายที่ไม่ได้ใช้งานมากกว่า 50% อย่างน้อยถ้าเราเอาสายที่ตายออกก็จะทำให้ดูสะอาดขึ้น เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น และลดอันตรายที่อาจจะเกิดจากอัคคีภัยได้ เป้าหมายเราได้มีการกำหนดไว้แล้ว 800 กม. ใน 2 ปี 

ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมมือกัน เพราะเป็นปัญหาหลักต้นๆที่ได้ฟังมาจากประชาชน ก็จะเร่งเดินหน้าทำเต็มที่ ส่วนเรื่องเอาสายลงดิน เป็นขั้นตอนต่อไปเพราะมีรายละเอียดมาก ต้องทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชน  และต้องดูให้เหมาะสมทั้งกับประชาชนและผู้ประกอบการ ส่วนขั้นแรกนี้ต้องจัดระเบียบสายก่อน เชื่อว่าทำให้ดูดีขึ้นเยอะ ทำได้เร็วโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก 
 
ทั้งนี้ หลังจากจัดระเบียบสายสื่อสารแล้ว กรุงเทพมหานครจะออกประกาศควบคุม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่างข้อบัญญัติ โดยผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. หรือ การไฟฟ้านครหลวง จึงจะพาดสายได้ หากไม่มีใบอนุญาต กทม.ก็จะดำเนินการตามกฎหมายเรื่องความสะอาด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสายพาดกันรกรุงรังอีก 

“กทม. ต้องขอบคุณทุกหน่วยงาน เพราะเมืองจะดีขึ้นได้ต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เราเองก็มีอำนาจจำกัด แต่ถ้าเราขอความร่วมมือแล้ว คนร่วมมือกัน สุดท้ายเมืองจะดีขึ้นได้  3 เดือนที่ผ่านมา ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน และคิดว่าจะทำต่อไป” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว
      
สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางชอยสุขุมวิท 55 ถนนทองหล่อ (ถนนสุขุมวิท- ถนนเพชรบุรี) ระยะทาง 5 กิโลเมตร อยู่ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 ที่ กสทช. ได้ประกาศ โดยเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่เดือนมิถุนายน และกำหนดรื้อถอนสาย ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-23 ก.ย.65