Skip to main content

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ 6 ข้อ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ขอยึดราคาเป็นธรรมเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.รับทุกข้อเสนอ ขอนำไปตรวจสอบว่าข้อใดทำได้หรือไม่อย่างไร ย้ำว่าจะมีคำตอบ ยึดหลักการถูกต้องในทุกข้อ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภค ให้สัมภาษณ์ร่วมกัน โดยเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภค เปิดเผยว่า สภาองค์กรผู้บริโภค ยื่น 6 ข้อเสนอต่อผู้ว่าฯ กทม. คือ 1.ยุติระยะสั้นในการเก็บค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสูงสุดไม่เกิน 59 บาทโดยทันที 

2. เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดร่างสัญญาสัมปทานที่กำหนดค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสูงสุด 65 บาท และสัญญาจ้างเดินรถที่เกินเลยสัญญาสัมปทานถึงปี 2585 และแก้ไขสัญญาจ้างเดินรถให้สิ้นสุดพร้อมกันในปี 2572 

3. กำหนดค่าบริการในอัตราสูงสุดใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าทุกสายทุกระบบที่ 44 บาท ตามสิทธิสัญญาสัมปทานของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

4.กำหนดสัดส่วนของค่าบริการขนส่งมวลชนต่อรายได้ขั้นต่ำของประชาชนต่อวันต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้บริการได้ 

5.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องเป็นผู้นำการเจรจาร่วมกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในการนาโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันกลับมาดังเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงระบบบริการรถไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 

6.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนผู้บริโภคตามกฎหมายร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานด้านขนส่งและยานพาหนะของหน่วยงานร่วมกับกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าสีเขียว, ผู้ว่าฯ กทม., ชัชชาติ, สภาองค์กรของผู้บริโภค

ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค เห็นว่า รถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนอันเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน รัฐจึงควรมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงปลอดภัย แต่จากปัญหาการบริหารจัดการของรัฐที่ผ่านมาทำให้ค่าบริการรถไฟฟ้ามีราคาแพงเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำ โดยคิดเป็นร้อยละ 28 ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จึงพบว่ามีคนใช้บริการเพียงร้อยละ 2.86 เท่านั้น ขณะที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้เพิ่มขึ้นอย่างปลอดภัย ทุกคนสามารถจ่ายค่าโดยสารได้อย่างเท่าเทียมเหมาะสมเป็นธรรม

ด้านชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้รับทุกข้อเสนอไปดำเนินการ แต่ดูว่า ข้อใดจะเป็นไปได้บ้าง และจะต้องมีเหตุผลประกอบในทุกการตัดสินใจ คุยกันด้วยหลักการ ประเด็นที่สภาองค์กรของผู้บริโภคกังวล 59 บาท ยืนยันว่าเป็นแค่ระยะสั้น แต่จะลองให้ทีมทำตัวเลขคำนวณให้ใหม่ว่าจะสรุปตัวเลขคิดเรทราคาอย่างไร และให้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคช่วยดูอีกครั้ง ส่วนเรื่องตั๋วเดือนรับปากว่าจะนำไปดำเนินการ ส่วนเรื่องการเปิดเผยสัญญา ยอมรับว่าการที่มีสัญญาเดิมค้ำเราอยู่ ปี 72-85 ค่าจ้างเดินรถ ทำให้เราขยับตัวยาก ขอดูว่าเราจะทำอย่างไร เพื่อจะได้ประมูล ทำราคากันได้ใหม่ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อสรุป หลังคุยกับกรุงเทพธนาคม โดยมี อ.ธงทอง ที่จะช่วยหาสรุป ถ้าเราเก็บค่าโดยสารไม่พอ ก็ติดลบไปเรื่อยๆ ต้องตั้งงบชดเชยมาเป็นค่าจ้างเดินรถ ส่วนหากเก็บ 44 บาทตามที่เสนอ ต้องขอไปคำนวณดูก่อนว่า กทม.ต้องชดเชยเท่าไหร่