Skip to main content

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้ว่า กทม. ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาปัญหาการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวานนี้ (26 ต.ค.) แม้สภากทม.ไม่รับเข้าพิจารณา ว่าตนขอชื่นชมและขอบคุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ที่หยิบยกเอาคำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 มาอ้าง จนนำไปสู่การตีความว่าไม่อยู่ในอำนาจของสภากรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่  28 วิโรจน์มีความเห็นว่า คำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 หากพิจารณาในข้อที่ 5 ก็จะทราบว่า อำนาจของคณะกรรมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว นั้นได้ยุติไปแล้ว และเป็นอำนาจของ รมว.มหาดไทย ที่จะแสวงหาแนวทางอื่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ต่อไป 

ในทางปฏิบัติแค่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือตรงให้ผู้ว่าฯ กทม. จากนั้นผู้ว่าฯ กทม. มีอำนาจเต็มที่จะตอบหนังสือฉบับนั้นได้เอง โดยไม่ต้องผ่านสภากรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ชัชชาติเลือกที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภากทม.สำหรับตนถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะนี่คือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้สมาชิกสภากทม.ได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

อย่างไรก็ตามกรณีที่เมื่อวานนี้สภากทม.ไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวได้นั้นตนคิดว่าหากฝืนประชุมโดยที่ขัดกับข้อบังคับการประชุม เนื่องจากเห็นว่าญัตินี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าและคณะกรรมการตามมาตรา44แล้ว อาจเสี่ยงต่อการถูกร้องว่าความคิดเห็นจากที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะทำให้หนังสือตอบกลับไปยัง รมว.มหาดไทย 
กลายเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ทั้งนี้ยืนยันว่าคณะทำงานยุทธศาสตร์ กทม.-สก. พรรคก้าวไกล ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้ว่ากทม.เพื่อคลี่คลายปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างถึงที่สุด  

วิโรจน์ ทิ้งท้ายว่า หากจำกันได้ที่ผ่านมาประเด็นการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นความตั้งใจ ที่ตนพยามผลักดันและต้องการจะแก้ปัญหาค่าโดยสารที่แพงเกินจริงมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน และการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนให้ได้ 

หลังจากนี้คงต้องเร่งหารือว่า จะหาแนวทางอื่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. อย่างไร ทั้งกลไกของคณะกรรมการสามัญ สภากรุงเทพมหานครรวมถึงกลไกสาธารณะที่ไม่เป็นทางการอื่น และขอยืนยันอีกครั้งว่าพรรคก้าวไกลยินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ว่ากทม.เพื่อแก้ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องกทม.ในทุกประเด็นอย่างถึงที่สุด