Skip to main content

การวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation: Heart Failure เผยว่า คนที่อาศัยในบริเวณที่ขายอาหารพร้อมทานอยู่หนาแน่น มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 ต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และพบว่า การอาศัยอยู่ใกล้ผับ บาร์ และร้านฟาสต์ฟู้ด เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายด้วยเช่นกัน

งานวิจัยที่นำโดย ลู ฉี นักวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยา จากมหาวิทยาลัยทูเลน ในสหรัฐ ชี้ว่า ทำเลที่อยู่อาศัยนั้นมีผลต่อสุขภาพ

“งานวิจัยก่อนๆ มุ่งไปที่คุณภาพของอาหารว่ามีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไร แต่ไม่ได้ใส่ใจกับผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจากสภาพแวดล้อมทางอาหาร” ศาสตราจารย์ฉี กล่าว

ทีมวิจัยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคนวัยผู้ใหญ่ อายุ 37 – 73 ปี จากธนาคารข้อมูลของสหราชอาณาจักร พบว่า คนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่มีผับ บาร์ และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่หนาแน่นในระยะ 1 กม. มีความเสี่ยงต่อหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

ส่วนคนที่อาศัยอยู่ห่างออกไปจากผับ บาร์ 1.5 กม. มีความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และคนที่อาศัยอยู่ห่างจากผับ บาร์ เกินกว่า 2 กม.ขึ้นไป มีความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า “การศึกษาของเราเน้นไปที่ความสำคัญของการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางอาหาร” และกล่าวว่า ร้านอาหารที่ขายอาหารพร้อมทานมักจะเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

โดยรวมของงานวิจัยพบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหารพร้อมทานอยู่หนาแน่น ส่วนใหญ่เป็นผับ บาร์ และร้านฟาสต์ฟู้ด มีความเสี่ยง ต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่มีร้านอาหารประเภทนี้

นักวิจัยพบด้วยว่า การรับประทาน “สารให้ความหวานแทนน้ำตาล” หรือ “น้ำตาลเทียม” เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า และหัวใจล้มเหลว

นอกจากนี้ ยังพบว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจล้มเหลว ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ไม่จบระดับปริญญา และผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่มีศูนย์ฟิตเนส พบว่า มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่มีการศึกษาในเนเธอร์แลนด์และสวีเดน

งานวิจัยย้ำว่า “บ่อยครั้งที่อาหารไม่ปลอดภัย เกี่ยวเนื่องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำ และสภาพแวดล้อมที่เต็มอาหารพร้อมทาน” โดยอาหารที่ไม่ปลอดภัยนั้น “ครอบงำสังคม” พร้อมกับความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวที่เพิ่มขึ้น

 

ที่มา Living near pubs, bars, and fast-food restaurants linked to higher risk of heart failure – study