Skip to main content

เครือข่ายเวอร์ธโกลบอลสไตล์ ทำการสำรวจถึง ‘สิ่งที่สำคัญสำหรับคนเจนซีในปี 2024’ จากผู้ใช้งานอินสตาแกรมเจนซี 5,000 คนจากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย เกาหลี และบราซิล

 

3 อันดับแรกที่คนเจนซีให้ความสำคัญสูงสุดในปี 2024 ได้แก่

1. การรักษาสุขภาพ (รวมถึงออกกำลังกายบ่อยและกินอาหารเพื่อสุขภาพ)

2. การสำรวจเส้นทางอาชีพ

3. การเดินทางท่องเที่ยว

 

และหากเลือกได้ คนเจนซีอยากให้ปี 2024 เป็นปีของ

1. การมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง

2. ปีแห่งโชคดี

3. ปีแห่งการเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องแคร์ใคร

 

นอกจากนี้ ในปี 2024 คนเจนซีสนใจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากขึ้น โดย 1 ใน 3 มองว่าการเป็นนายตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างฐานะ

โดยรวมแล้ว การเติบโตดูจะเป็นประเด็นสำคัญของคนเจนซีในปี 2024 และวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นคือ การพัฒนาตัวเอง ทั้งการดูแลสุขภาพ ลองทำสิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน หรือขอให้มีโชค และการอยากให้ชีวิตดีเป็นสิ่งที่บรรดาคนเจนซีต้องการในปี 2024