Skip to main content


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รับข้อเรียกร้องจาก ตัวแทน 7 สมาคมประมงท้องถิ่น จังหวัดชุมพร นำโดย พิศาล ศันติวิชยะ นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร, ไตรฤกษ์ มือสันทัด นายกสมาคมประมงปากตะโก และมงคล สุขเจริญธนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมประมงแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนพี่น้องชาวประมง 22 จังหวัด ในการคัดค้านกรณีที่กรมสรรพสามิตออกประกาศให้ชาวประมงติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ  ( Automatic Identification System หรือ AIS ) สำหรับกิจการเดินเรือ ซึ่งอาจสร้างภาระให้กับพี่น้องชาวประมงเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นและยังเป็นการช้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวประมง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายวันทำการประมงเพิ่ม 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย ยินดีที่จะรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงทั้งปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและเรื่องข้อกฎหมายที่ยังติดขัด พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยกลไกของสภาผู้แทนราษฎร ในการติดตามเร่งรัดและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่พี่น้องชาวประมงได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกรณีรัฐบาลบังคับให้ชาวประมงติดตั้งระบบแสดงตนอัตโนมัติ หรือ AIS แม้รัฐบาลจะติดตั้งให้ฟรีแต่พี่น้องชาวประมงจะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นการโยนภาระให้พี่น้องชาวประมง รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างละเอียด เพราะการที่รัฐบาลเร่งรัดให้มีการติดตั้งนั้นมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือไม่

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สำหรับประเด็นการขอขยายวันทำการประมงและการพิจารณาซื้อเรือประมงคืนเนื่องจากยังมีบางส่วนตกค้างอยู่หลายร้อยลำ พรรคเพื่อไทยก็จะรับเรื่องไปพิจารณาทั้งปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและปัญหาข้อกฎหมายที่ยังติดขัดอยู่ รวมไปถึงกฎหมายที่เป็นผลพวงจากคณะรัฐประหาร คสช. ที่ทำให้พี่น้องชาวประมงเดือดร้อนเสียหาย พรรคเพื่อไทยก็ได้จัดทำร่างกฎหมายเสนอเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

“พรรคเพื่อไทยดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อคืนอาชีพ คืนโอกาสและคืนความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชน และขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้รับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพร้อมเร่งพิจารณาแก้ไขโดยเร็ว เพราะพี่น้องชาวประมงเดือดร้อนอย่างมากจากการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพและล้มเหลวของรัฐบาล”  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าว