Skip to main content

“คณะทำงานเศรษฐกิจเพื่อไทย” พบ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย แลกเปลี่ยนความเห็นนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง ชี้ ประเทศไทยต้องกลับไปเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกโดยเร็ว 

พิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เย็นวานนี้ (23 พ.ย.) คณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย ตนเอง จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส. เชียงใหม่ รองเลขาธิการพรรค เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส. เลย กรรมการบริหารพรรค กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส. หนองคาย อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จิราพร สินธุไพร ส.ส. ร้อยเอ็ด กรรมการบริหารพรรค และ ชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรค ได้เข้าพบกับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย H.E. Allan McKinnon พร้อมคณะ ประกอบด้วย Mr. Hugh Robilliard ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ Mr. Alexander Wills เลขานุการเอก Ms. Anita Wise เลขานุการโท และชนาพัทร์ มณีดุลย์ เจ้าหน้าที่การเมืองอาวุโส ตามคำเชิญของสถานทูตออสเตรเลียที่ทำเนียบทูต เพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำและแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านเศรษฐกิจและการเมือง 

ทั้งนี้ การสนทนากล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางที่แตกต่างกับแนวทางของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และจะมีผู้นำพรรคเป็นคนรุ่นใหม่มาบริหารจัดการ โดยจะมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจสมัยใหม่ ธุรกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาการค้าและการลงทุน และ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย เพื่อสร้างงานให้กับประชาชน และ สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยจะนำเสนอต่อสาธารณะเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ ยังได้แสดงความเห็นถึงทิศทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง โดยคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเชื่อว่า ความยากลำบากของประชาชน จากความล้มเหลวในการบริหารประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ที่เศรษฐกิจไทยย่ำแย่มาตลอด 7 ปีซ้ำเติมโดยวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด ประกอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ทำให้เชื่อได้ว่าโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้รับการไว้วางใจจากประชาชนให้บริหารประเทศเป็นได้สูง 

พิชัยกล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้เสียหายไปมากจากปัญหาการปฏิวัติรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจ ทำให้การค้าการลงทุนของไทยหดหายไปมาก ดังนั้นหากได้เป็นรัฐบาล พรรคเพื่อไทยจะต้องฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำประเทศไทยให้กลับไปเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าหากพรรคเพื่อไทยได้บริหารประเทศ ประเทศไทยจะพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกอย่างแน่นอน 

การสนทนาพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเชื่อว่าจะเกิดความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในอนาคต

Read more