Skip to main content

แพ็คคู่ O2P - เครื่องวัดสัญญาณชีพอัจฉริยะ ลงใต้ “คณะก้าวหน้า" จับมือ "ส้มจี๊ด" อุดช่องโหว่สาธารณสุข สร้างสวัสดิการแม่นยำ 

วันที่ 12 พ.ย. 2564 พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ ผู้บริหารบริษัท ส้มจี๊ด เอนเตอร์ไพรส์  เดินทางถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่ออัพเดตสถานการณ์โควิด และส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนความเข้มข้นสูง หรือ O2P เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ระบาดโควิด-19 อันดับต้นของประเทศ เนื่องจากมีสายพันธุ์เบต้าที่ระบาดอย่างหนักบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย ทำให้หลาย รพ.ต้องใช้ทั้งทรัพยากรและบุคลากรจำนวนมากในดูแลผู้ป่วย รวมถึงสร้างรพ. สนามเพื่อรองรับกับการระบาดที่เพิ่มขึ้น

สถานการณ์ล่าสุด ฟากจังหวัดสงขลา อำเภอจะนะ จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามลดลงครึ่งหนึ่ง ห้อง ICU  และเตียงของโรงพยาบาลมีพื้นที่ว่างมากขึ้น ถือว่ามีแนวโน้มคลี่คลายและดีขึ้นตามลำดับ ตรงกันข้ามในจังหวัดปัตตานี ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น บางวันจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แตะที่ 700 รายต่อวัน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างเข้มข้นในช่วงนี้

โดยวันนี้ คณะก้าวหน้าจึงได้นำอุปกรณ์ผลิตออกซิเจน O2P ที่สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 7 วัน ส่งมอบให้กับพื้นที่ภาคใต้จำนวน 30 เครื่อง โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลจะนะ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เป็นตัวแทนรับมอบ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปัตตานีและยะลารับมอบและชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องดังกล่าว 

คณะก้าวหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระในระบบสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ โดยเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เครื่อง O2P ยังสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยประเภทอื่นที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รอการจากไปอย่างสงบได้

พร้อมกันนี้ บริษัท ส้มจี๊ด เอนเตอร์ไพรส์ ผู้พัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับคณะก้าวหน้า หารือกับแต่ละโรงพยาบาลถึงความเป็นไปได้ในการนำเอาเครื่องมือล่าสุดอย่าง Portable Vital Signs หรือ เครื่องวัดสัญญาณชีพอัจฉริยะ มาใช้นำร่องและพัฒนาระบบการรักษาแบบแม่นยำ หรือ precision medicine รวมถึงยกระดับศักยภาพการแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine เพื่ออุดรอยรั่วในระบบสาธารณสุข 

วิธีการทำงานของเครื่องดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นกระเป๋าสะพายขนาดพกพาได้ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. รวมถึงอาสาสมัครทั่วไป สามารถนำไปตรวจวัดค่าความดันโลหิตและออกซิเจนของคนไข้ โดยข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติและส่งกลับขึ้นระบบคลาวด์แบบเรียลไทม์ในระบบ เราสามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำไปประเมินการตัดสินใจทางการแพทย์ได้ทุกเมื่อ

การใช้เครื่องมืออัจฉริยะวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย จะช่วยลดขั้นตอนและเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องวัดค่าต่างๆ จดด้วยมือ แล้วคีย์ข้อมูลเข้าเครื่อง ที่สำคัญยังสามารถนำไปสู่ precision welfare หรือ สวัสดิการแม่นยำ เนื่องจากรัฐจะมีข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของประชาชนเก็บเป็น big data สามารถนำมาใช้ในการคำนวณงบประมาณประเทศด้านสวัสดิการสาธารณสุขได้อย่างแม่นยำ ตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังคาดการณ์สถานการณ์ด้านสุขภาพและความจำเป็นในการใข้งบประมาณของแต่ละพื้นที่ได้ ไม่เหมือนในปัจจุบันซึ่งใช้วิธีคิดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสาธารณสุขเป็นรายหัว เหมารวมทั้งประเทศ

นอกจากพื้นที่ระบาดหนักอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะก้าวหน้ายังได้ส่งเครื่อง O2P ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสถานการณ์การระบาดเช่นกัน จำนวน 15 เครื่อง รวมถึงกระจายไปยังอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน กลาง และเหนือด้วย เช่นร้อยเอ็ด มุกดาหาร ลำพูน บึงกาฬ หนองบัวลำภู นนทบุรี

Read more