Skip to main content

'ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาผู้ประกอบการเชียงใหม่ หลังเตรียมเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ ชี้แรงงานสำคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้สิทธิฉีดวัคซีนฟรี

ทีมพรรคไทยสร้างไทย โดยรณกาจ ชินสำราญ พร้อมด้วยธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ และภัชริ นิจสิริภัช ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ หลังรัฐบาลได้ประกาศนโยบายเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ต 

นายรณกาจ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 22 เมืองหลักของไทย ที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยว และเป็นที่นิยมของทั้งของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 43% ของมูลค่าเศรษฐกิจของทั้งจังหวัด ซึ่งนโยบายการเปิดประเทศ เป็นความหวังของผู้ประกอบกิจการ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดมากว่า 2 ปี แต่ต้องมาพร้อมกับแผนการรองรับที่ชัดเจน และปฏิบัติได้จริง เพราะสายป่านผู้ประกอบการกิจการเหลือน้อยลงทุกที หลายรายเหลือเพียงเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้ว และควรกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อย ไม่ควรกระจุกตัวแค่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่ม

รณกาจ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งถนนนิมมานเหมินท์ และกาดเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางตลาดขายผักที่ร้านอาหารทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จะมาซื้อเพื่อนำไปประกอบอาหารขาย โดยตลาดกาดเมืองใหม่ มีแรงงานสำคัญ คือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทใหญ่ แต่พบว่าไม่ได้สิทธิรับวัคซีนฟรี ซึ่งเจ้าของกิจการต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับคนงาน จึงทำให้เกิด cluster ต้องปิดตลาดจนถึงวันที่ 22 ต.ค.นี้ 

นอกจากนี้ยังพบว่าร้านสะดวกซื้อปิดไปแล้วกว่าครึ่งตัวเมืองเชียงใหม่ รวมถึงในย่านท่องเที่ยวก็ปิดไปแล้วหลายแห่ง อีกทั้งตัวเลขการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขเข็มที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่มีเพียงแค่ประมาณกว่า 30 % เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ รัฐบาลจะต้องมีแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพื่อประชาสัมพันธ์ และรองรับการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการรับมือโควิดจากนักท่องเที่ยวด้วย

Read more