Skip to main content

สุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังการแถลงเปิดนโยบายเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย ‘ถึงเวลา…ปลดล็อกเศรษฐกิจ’ โดยกล่าวว่า พรรคมีนโยบายแก้หนี้และช่วยเหลือ SMEs เนื่องจากเห็นว่า SMEs คือนักรบทางเศรษฐกิจที่จะต้องเสริมกำลังให้เขาแข็งแกร่งและหารายได้ให้กับประเทศไทย เพราะหากปล่อยให้ SMEs ตายไปเศรษฐกิจฐานรากจะฟื้นตัวยาก จึงต้องยกให้การฟื้นฟู SMEs เป็นวาระแห่งชาติ

ขณะที่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว การสร้างแพลตฟอร์มแนะนำอาหาร การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ต้องเป็นฝีมือคนไทย โดยให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) นำร่องเพราะไม่แสวงหากำไร และเป็นมืออาชีพ คาดว่าจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 20-30% เพราะไทยจะเป็นผู้วางโฆษณาและทำให้การท่องเที่ยวขยายไปทั่วประเทศได้ พร้อมย้ำว่าถ้าไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้

เมื่อถามว่า เป็นการเกทับพรรคเพื่อไทยแข่งกันด้วยนโยบายแจกเงินหรือไม่ สุพันธุ์ กล่าวว่า แม้พรรคจะมีกองทุนเครดิตประชาชนที่เป็นลักษณะการให้กู้ยืมเงินได้โดยตรงเหมือนกัน แต่มีระบบเครดิตประชาชน ที่ใช้บัตรประชาชนมายื่นกู้ ดังนั้นประชาชนจะจะต้องรักษาเครดิตของตัวเองเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อ หากปล่อยทิ้งให้หนี้เสียก็จะมีข้อมูลบันทึกไว้ และมีระบบจากจ่ายดอกเบี้ย โดยใช้เงินจากกองทุนซอฟท์โลนที่ยังมีเงินเหลืออยู่

ส่วนนโยบายบำนาญประชาชนจะใช้งบประมาณราว 3 แสนล้านบาท แต่จะให้ผลตอบแทนในหลายด้าน ทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ลดภาระลูกหลานให้มีเวลาไปทำมาหากินมากขึ้น อีกทั้งยังกระจายรายได้สู่ชุมชนได้จริง

อย่างไรก็ตาม สุพันธุ์ ยืนยันว่า การแก้หนี้เติมทุน ให้ SMEs เป็นแนวนโยบายที่ตัวเองพูดมาตั้งแต่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรม และย้ำจุดยืนนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานในพรรคไทยสร้างไทย