Skip to main content

ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะทำงานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจากพรรคไทยสร้างได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของพรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้

และเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรค ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของพรรค และมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินกิจการของพรรค เพื่อให้การดำเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอนาคตและความหวังให้กับพี่น้องประชาชน

 

ตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ 5 ด้าน เพื่อประชาชนที่ถูกละเลย

 

ด้าน โภคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค กล่าวว่า อยากให้พี่น้องประชาชนทราบว่า เราได้มีการพูดคุยกันกับคุณหญิง และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ว่าเราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ มีหลายเรื่องที่เราเตรียมทำ เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่เราคิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นหมุดหมายสำคัญ คืออยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรานี่คือความตั้งใจของพวกเรา

ปัญหาหลายด้านของประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอำนาจนิยม ที่ทำให้ประชาชนถูกละเลย และถูกทอดทิ้ง และการใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน 'ทำให้ประชาชนตัวเล็กลง หมดสิทธิหมดเสียง' ทำทุกอย่างจะต้องไปหาราชการก่อน รัฐไม่รับใช้พี่น้องประชาชน ไม่คำนึงว่าประชาชนจะทำมาหากิน อย่างสุจริตได้อย่างไร เราจึงมีการพูดคุยกันว่า จะต้องมีคณะกรรมการด้านต่างๆ ของพรรค ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่

5 ด้านหลัก คือ

1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนประเทศ
2. คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง
3. คณะกรรมการบริหารพื้นที่
4.คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค
5.คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พรรคไทยสร้างไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ที่พี่น้องประชาชนทุกคนกำลังทุกข์ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพี่น้องประชาชน

 

'ไทยสร้างไทย' พร้อมเป็นพรรคทางเลือกของประชาชน ส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขต

 

ด้านพงศกร อรรณพพร กล่าวว่า พวกเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ขณะนี้เราก่อตั้งมาได้ 2 เดือน เป็น 2 เดือนที่เราได้รับการรับรองจาก กกต.และการทำการเมืองของพวกเราใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรคไทยสร้างไทย มีมติตามที่ได้แถลงในเบื้องต้นว่าได้เชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย เรามีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พี่น้องประชาชน เรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขต ณ วันนี้การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นขึ้นเป็นประธานพรรค และวันนี้การจัดตั้งสาขาของพรรค ในเดือนนี้เราจะจัดตั้ง 2 สาขาและในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขารวมเป็น 8 สาขา ครบทุกภาคทั่วประเทศ

พรรคไทยสร้างไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนำพาประเทศออกจากวิกฤติ นำพาประเทศออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้อง เราจะนำพาพี่น้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่ดีกว่า

Read more