Skip to main content

การศึกษาครั้งใหม่พบว่า การปลูกต้นไม้ไม่ถูกที่ แทนที่จะทำให้อากาศเย็นลง แต่กลับจะทำให้โลกร้อนมากขึ้น

งานวิจัยชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Communications เผยว่า ในบางกรณีการที่มีต้นไม้มากเกินไปจะเป็นการลดการสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์จากผิวโลก ทำให้โลกดูดซับความร้อนไว้มากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า การสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์เกิดขึ้นมากที่สุดในบริเวณที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะ ซึ่งน้ำแข็งมีระดับการสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์สูงถึงร้อยละ 90 จึงเป็นตัวการหลักที่ทำให้โลกเย็น ขณะที่แผ่นดินและมหาสมุทรนั้นดูดซับความร้อน รวมถึงก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนเอาไว้

ซูซาน แพทตัน หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกป่าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก แต่ยังไม่มีเครื่องมือในการวัดปริมาณของแสงสะท้อนกลับออกไปในตอนนี้

เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้นไม้มีความสามารถในการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊าซออกซิเจน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าหรือการปลูกต้นไม้เพิ่ม เป็นวิธีที่ดีในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

“มีบางสถานที่ที่ฟื้นฟูป่าโดยการปลูกต้นไม้ แต่กลับทำให้ผลรวมของสภาพภูมิอากาศกลับออกมาเป็นลบ” ซูซาน กล่าว

เธอบอกว่า ความชื้นและสภาพแวดล้อมแบบเส้นศูนย์สูตรอย่างป่าอะเมซอน และที่ราบแอ่งกะทะคองโกที่เชื่อว่าสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากและมีการมีการเปลี่ยนแปลงของการสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์ต่ำ ทำให้กลายเป็นพื้นที่ในอุดมคติสำหรับการฟื้นฟูป่า

งานวิจัยเผยว่า หลายประเทศสัญญาว่าจะปลูกต้นไม้หลายพันล้านต้นเพื่อเป็นป้อมปราการต่อต้านโลกร้อน แต่ไม่ใช่ว่าความพยายามทั้งหมดจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีต่อโลกอย่างเท่าเทียมกัน

นักวิจัยนำเสนอแผนที่ใหม่ที่จะทำให้สามารถพิจารณาถึงผลกระทบของต้นไม้ต่อการทำให้อากาศเย็นลงและร้อนขึ้น จากสาเหตุการลดลงของการสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งแผนที่นี้มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้จัดทำนโยบายสาธารณะสามารถกำหนดพื้นที่ที่ดีที่สุดของการปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดกับสภาพภูมิอากาศ

ซูซานกล่าวว่า นักวิจัยแค่พยายามช่วยผู้คนให้เจอสถานที่ที่เหมาะสมกับการปลูกป่า ซึ่งยังมีอยู่อีกมาก และเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เธอย้ำว่า ว่าการฟื้นฟูป่านั้นก่อให้เกิดผลดีกับผู้คนและโลก ต่อระบบนิเวศ ทำให้มีอากาศและน้ำที่สะอาด

“เราไม่ได้ต้องการให้การทำงานของเรากลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ แต่เราไม่สามารถเอาต้นไม้ไปใส่ในทุกที่ เราไม่มีเงินมากพอ หรือมีทรัพยากรและคน หรือเมล็ดพันธุ์มากพอ” เธอกล่าวว่า เป็นเรื่องของจำกัดการลงทุนที่จะทำให้เกิดผลตอบแทนกลับต่อหน่วยพื้นที่มากที่สุด

 

ที่มา Planting trees in wrong places heats the planet