Skip to main content

กลุ่มคุณพ่อชาวอังกฤษ รวมตัวกันเต้นเพื่อเยียวยาปัญหาสุขภาพจิตของผู้ชายที่เป็นพ่อ จนเป็นดาวเด่นบนโซเชียลมีเดียมีผู้ติดตามอินสตาแกรมมากกว่า 4 แสนคนและ Tik Tok เกือบ 2 แสนคน

จุดเริ่มต้นในปี 2012 เมื่อคุณพ่อชาวเมืองไบรตัน 7 คน อยากเซอร์ไพรส์ลูกๆ ด้วยการเต้นโชว์บนเวทีงานประจำปีกลายเป็นที่มาของ ‘Outta Puff Daddys’

พอล จูคส์ คุณพ่อลูกสอง วัย 48 ปี หัวหน้ากลุ่ม Outta Puff Daddys เล่าว่า เขาประสบภาวะซึมเศร้าในปี 2017 และ Outta Puff Daddys ช่วยรักษาอาการป่วยทางใจของเขา การได้พูดเปิดใจกับเพื่อนคุณพ่อนักเต้นในยามที่เผชิญความยากลำบากของชีวิต ทำให้รู้สึกสบายใจ สิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มที่สมาชิกจะรับฟังปัญหาทางใจของเพื่อนที่กำลังเผชิญอยู่

พอลบอกว่า การเต้นช่วยให้สมาชิกของกลุ่มก้าวข้ามความสูญเสีย การว่างงาน และภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นหนึ่งของปัญหาสุขภาพจิตในผู้ชายที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนัก

ปัจจุบัน Outta Puff Daddys มีสมาชิก 50 คนแล้ว และเป็นคุณพ่ออายุระหว่าง 42 - 60 ปี แต่ละคนมีหน้าที่การงานที่แตกต่างหลากหลาย มีทั้งโปรแกรมเมอร์ เชฟ คุณครู พนักงานดับเพลิง

Outta Puff Daddys อยากเป็นกระบอกเสียงเรื่อง ‘สุขภาพจิต’ ผ่าน ‘การเต้น’ และอยากเดินทางไปเปิดการแสดงทั่วโลก