Skip to main content

ผลสำรวจพบ คน "เจนซี" กว่าครึ่งหนึ่งไม่สนใจทำงานกับบริษัทใหญ่เหมือนคนรุ่นก่อน และต้องการมีธุรกิจและเป็น "เจ้านายของตัวเอง"

ผลสำรวจของบริษัทวิจัยการตลาดและที่ปรึกษา Morning Consult พบว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่กำลังมองหาสมดุลของชีวิตและการทำงาน และการเติมเต็มนอกเวลางาน 9 โมงเช้า 5 โมงเย็น โดยร้อยละ 50 ของคน 'เจนซี' มีความต้องการที่จะเป็น 'ผู้ประกอบการ' หรือเริ่มต้นการทำธุรกิจของตัวเอง

การสำรวจดังกล่าว สำรวจคนเจนซี อายุระหว่าง 16-25 ปี มากกว่า 1,000 คน และพบว่า คนรุ่นใหม่กำลังผิดหวังและเบื่อหน่ายกับระบบแรงงานแบบเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ ใพวกเขาต้องการความยืดหยุ่นและโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ต่างจากเดิม โดยคนเจนซีจำนวนมากเห็นว่า การเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่เป็นจริงมากที่สุด

แอน วู หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือพลเมืองของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ อเมริกา กล่าวว่า บนโลกออนไลน์มีการพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการและอาชีพทางเลือก แม้ว่าจะหยุดชะงักไปในช่วงการระบาดของโควิด แต่คนเจนซียังคงสนใจที่จะเป็นเจ้านายของตัวเอง

แอนกล่าวว่า การทำงานประจำที่เคยดูเหมือนจะเป็นเส้นทางเดียวที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้า ตอนนี้เส้นทางถูกแบ่งย่อยออกไปมากมาย เธอกล่าวว่า คนเจนซีมีลักษณะเฉพาะตัว ต้องการมีอาชีพที่พวกเขาออกแบบเอง รวมทั้งมีแรงจูงใจและความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าคนเจเนอเรชันก่อนหน้า

แอนกล่าวด้วยว่า คนเจนซี เป็นกลุ่มคนที่ออนไลน์สุดๆ ความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ติ๊กตอก อินสตาแกรม และยูทูบ ทำให้เกิดผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า “ครีเอเตอร์” ซึ่งรวมถึงฟรีแลนซ์ เกมเมอร์ และอื่นๆ ที่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ และใครสามารถผลิตคอนเทนต์ที่ดึงดูดให้คนติดตามได้เร็วแค่ไหน ก็จะได้รับเงินส่วนแบ่งและจะกลายเป็นธุรกิจ

มีงานวิจัยอื่นๆ ที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า คนเจนซีมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง เพราะมองเห็นโลกแตกต่างออกไป

ผลสำรวจของแพลตฟอร์มชื่อ “เซนบิสซิเนส” ที่ช่วยเริ่มต้นและจัดการด้านธุรกิจให้คนที่ต้องการทำธุรกิจของตัวเอง ทำการสำรวจคนเจนซี อายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 1,000 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งตอบว่า พวกเขามีลักษณะของ neurodiverse หรือความหลากหลายทางระบบประสาท เช่น เช่น ออทิสติก สมาธิสั้น อาการทางจิต หรือมีความผิดปกติทางการเรียนรู้ โดยที่มากกว่าร้อยละ 80 ของพวกเขาเชื่อว่า neurodiverse เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการทำงานเป็นพนักงานประจำแบบเดิมๆ

การสำรวจของ Morning Consult ยังพบประเด็นสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับคนเจนซี โดยร้อยละ 58 ต้องการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการทำงาน เช่น เอไอ แมชชีนเลิร์นนิ่ง โรโบติก ความจริงเสมือน, ร้อยละ 41 ต้องการทางเลือกในการทำงานแบบยืดหยุ่นและแบบทางไกล, ร้อยละ 36 ต้องการให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน

ร้อยละ 50 ต้องการเป็นผู้ประกอบการและเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง, ร้อยละ 44 ต้องการทำงานศิลปะและสื่อ, ร้อยละ 28 ต้องการทำอาชีพสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี

ร้อยละ 64 ยอมรับการทำงานหนัก, ร้อยละ 50 ต้องการมีสมดุลชีวิตและการทำงาน, ร้อยละ 50 ต้องการเติบโตในอาชีพและพัฒนาทักษะ, ร้อยละ 47 ต้องการความมั่นคงในงาน, ร้อยละ 47 มีความต้องการที่จะเรียนรู้

ส่วนสายอาชีพที่คนเจนซีต้องการทำในอนาคต ร้อยละ 33 ต้องการทำงานทางด้านสื่อและธุรกิจบันเทิง ร้อยละ 30 ต้องการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี และร้อยละ 30 ต้องการทำงานด้านการออกแบบ