Skip to main content

กว่าจะผลิตเสื้อยืดได้สัก 1 ตัว ต้องใช้น้ำในปริมาณมากพอที่คนๆ หนึ่งจะดื่มได้นานถึง 2 ปีครึ่ง ไม่นับก๊าซเรือนกระจกปริมาณไม่น้อยที่ถูกปล่อยออกมาตลอดกระบวนการผลิต ด้วยทรัพยากรมากมายที่ถูกใช้ไปจึงยิ่งน่าเศร้าเมื่อต้องเห็นเสื้อผ้าสิ่งทอจำนวนมากต้องจบลงด้วยการกลายเป็นขยะในหลุมฝังกลบทั้งที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าพอ

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวของอุตสาหกรรมแฟชั่นต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อบวกกับความต้องการของทายาทรุ่น 2 ของธุรกิจโรงงานสิ่งทอที่ต้องการกำจัดผ้าส่วนเกินจากการตัดเย็บก่อนจะต้องกลายเป็นขยะ จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิด 'moreloop' สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีภารกิจชุบชีวิต 'ผ้าเหงา' จากโรงงานให้ถูกใช้ประโยชน์อีกครั้ง และด้วยความหวังว่าโมเดลธุรกิจนี้จะช่วยสื่อสารให้คนเห็นว่า 'เศรษฐกิจหมุนเวียน' เป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ยากและเกิดขึ้นได้จริง

<video>20211029-01.mp4<video>