Skip to main content

เว็บไซต์อิรวดีรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสื่อแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Media หรือ KNM) ระบุว่ารัฐบาลทหารเมียนมาไล่รื้อทำลายอนุสาวรีย์นายพลอองซาน บิดาของอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่ตั้งอยู่ในหลายเมืองของรัฐกะเหรี่ยงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะที่ 'ชาฟีอูร์ เราะห์มัน' ช่างภาพสารคดีอิสระชาวอังกฤษ ทวีตภาพอนุสาวรีย์ถูกเผาในตอนกลางคืน และระบุว่าเป็นการลงมือในหลายพื้นที่ซึ่งไฟฟ้าถูกตัด แต่ไม่ได้ระบุสถานที่ชัดเจน


KNM และอิรวดีระบุว่าอนุสาวรีย์ของนายพลอองซานและอนุสรณ์สถานรำลึกถึงผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชพม่าในอดีตถูกทำลายไปแล้วอย่างน้อย 5 แห่งในเมืองพะอัน เมียวดี กอกะเร็ก และจาอีนเซะจี ซึ่งการไล่รื้อทำลายอนุสรณ์สถานและอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับนายพลอองซาน เกิดขึ้นไล่เลี่ยกับที่ผู้แทนพิเศษแห่งอาเซียนเดินทางเยือนกรุงเนย์ปิดอว์ของเมียนมา และพูดคุยกับ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้ก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ทำให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาจำนวนหนึ่งตอบโต้ด้วยการเผาธงอาเซียน โทษฐานที่ยอมอ่อนข้อให้กับรัฐบาลทหารเมียนมา

ส่วนวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา อิรวดีรายงานว่า พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ได้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อสะพานริมแม่น้ำสาละวินในรัฐมอญของเมียนมา จากเดิมตั้งชื่อตามนายพลอองซานก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นชื่อสะพานสาละวินแทน แต่ความเคลื่อนไหวเรื่องการเปลี่ยนชื่อสะพานก็สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐมอญที่มองว่าชื่อสะพานควรสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติมอญมากกว่าจะเป็นชื่อนายพลอองซาน 

ความพยายามทำลายอนุสาวรีย์หรือรื้อทุบอนุสรณ์สถานของอดีตผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชพม่า สะท้อนให้เห็นว่า 'มินอ่องหล่าย' และรัฐบาลทหารเมียนมายังไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงพยายามไล่รื้อสิ่งที่สัญลักษณ์ของเอกราชและประชาธิปไตย เนื่องจากนายพลอองซาน บิดาของ 'อองซาน ซูจี' ถูกยกย่องเป็นแกนนำคนสำคัญในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเมียนมาจากการตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ แต่เขาถูกลอบสังหารในเดือน ก.ค.1947 ที่เมืองเมียวดี

Read more