Skip to main content

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความลงเพจเฟซบุ๊ก ชวนประชาชนร่วมจับตากรณีบอร์ด กสทช. จะมีการลงมติ ว่าจะอนุมัติให้มีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง ทรู-ดีแทค หรือไม่ ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ โดยรระบุว่าตัวเองได้เฝ้าจับตากรณีดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายปี 2564 ซึ่งมีความน่ากังวลเป็นอย่างมาก ว่าจะส่งผลเสียต่อประชาชนและเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล ซึ่งหาก กสทช. มีมติอนุมัติให้เกิดการควบรวมกิจการขึ้น จะส่งผลกระทบในสามด้านหลัก ประกอบด้วย

(1) จะเหลือผู้ให้บริการสัญญาณมือถือเพียงแค่สองรายในตลาดเกือบ 100% ซึ่งไม่มีประเทศที่พัฒนาแล้ว อนุญาตให้มีการควบรวมกิจการจาก 3 เจ้าเหลือ 2 เจ้า เพราะเสี่ยงต่อการแข่งขันและราคา (2) จากผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการที่บอร์ด กสทช. แต่งตั้งขึ้น พบว่าราคาค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ต อาจเพิ่มขึ้น 12.57 - 39.81% เท่ากับประชาชนอาจต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงเบอร์ละ 26.5 - 84 บาท/เดือน และ (3) เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจะขาดศักยภาพในการแข่งขันกับโลก เมื่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมไม่ต้องแข่งกันเพิ่มความเร็ว-ลดราคา และเพิ่มความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป

ธนาธรระบุต่อไป ว่าทั้งคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกล มีจุดยืนร่วมกันมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องไม่เติบโตด้วยความเหลื่อมล้ำ เอื้อประโยชน์นายทุนผูกขาดให้ร่ำรวยโดยไม่เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และจะใช้พลังทั้งหมดที่มี เพื่อคัดค้านการควบรวมกิจการครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ธนาธรระบุว่าพลังของพวกเราเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันได้ จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนร่วมกันส่งเสียง ทั้งในฐานะผู้บริโภคและในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศ ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและอนาคตเศรษฐกิจไทย ด้วยการรณรงค์ #หยุดผูกขาดมือถือ โดย

(1) ร่วมลงชื่อในเว็ปไซต์ change ตามลิงก์ดังกล่าว ลิงค์ลงชื่อ https://bit.ly/3SgV2yd (2) สื่อสารในทุกช่อทางของทุกคนด้วยแฮชแท็ก #หยุดผูกขาดมือถือ และ (3) แท็ก กสทช. ในทุกช่องทางออนไลน์ ให้ออกมติโดยฟังเสียงประชาชน

“เรามีเวลาทำภารกิจเร่งด่วนนี้ร่วมกัน 7 วันที่เหลืออยู่ ช่วยกันส่งเสียง แชร์ โพสต์ ในทุกช่องทางที่เรามี เพื่อให้เสียงของเราดังไปถึงกสทช. ให้ได้ ผมคนเดียวทำไม่ได้ แต่เราทุกคนช่วยกัน จะกลายเป็นเสียงที่ดังพอที่จะกำหนดอนาคตของประเทศ” ธนาธรระบุ