Skip to main content

'อมรัตน์' จี้ 'ประยุทธ์' เร่งสอบกรณีทุจริตก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ในกองทัพ หลังสำนักข่าวอิศราเผยแหล่งข่าวระดับสูงใน สตง. ยืนยันกองทัพปล่อยให้เอกชนเข้าไปทำงานล่วงหน้าก่อนประมูลสัญญาจริง แต่เร่งทำการยกเลิกสัญญา 1 วันก่อนอภิปราย

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ผู้อภิปรายเปิดโปงการทุจริตโครงการก่อนสร้างอนุสาวรีย์ ร.9 ของกองทัพ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา ให้ความเห็นกรณีสำนักข่าวอิศราออกมาเปิดเผยถึงแหล่งข่าวระดับสูงใน สตง. ที่ยืนยันว่ากองทัพปล่อยให้เอกชนเข้าไปทำงานล่วงหน้าก่อนประมูลสัญญาจริง

โดยสำนักข่าวอิศราได้เปิดเผยทั้งเอกสารและแหล่งข่าวระดับสูงของ สตง. ใจความว่าในโครงการดังกล่าวกองทัพได้ประกาศเปิดประมูลโครงการวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และลงนามในสัญญากับผู้ชนะการประมูลในวันเดียวกัน (27 สิงหาคม 2564) โดยมีผู้เข้าร่วมการประมูล 3 เจ้า ทั้ง 3 เจ้ายื่นซองการประมูลวันเดียวกันในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (ยื่นซองก่อนเปิดประมูลโครงการและลงนามในสัญญา)

ภายหลังกองทัพได้ออกประกาศให้ บริษัท ไอยเรศ จำกัด เป็นผู้ชนะงานโครงการนี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (ประกาศผลผู้ชนะก่อนเปิดประมูลโครงการและลงนามในสัญญา) ซี่งบริษัท ไอยเรศ จำกัด เป็นเครือเดียวกับบริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ทั้งสองบริษัทนี้รับงานจากกองทัพรวมกันแล้วกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท

แหล่งข่าวระดับสูงของ สตง. ได้ให้ความเห็นว่า “...เกี่ยวกับโครงการฯ นี้ สตง. รับได้แจ้งจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของกองทัพบก ว่า มีการตรวจสอบพบปัญหากรณีเอกชนเข้ามาทำงานล่วงหน้าก่อนที่จะมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง ซึ่งทาง สตง.ได้ให้คำแนะนำไปว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องดังกล่าวจริง และมีการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาไปแล้ว ก็คงจะต้องถือว่าเป็นการทำผิดระเบียบเหมือนกับหลายโครงการฯ ของหน่วยงานอื่นที่ถูกตรวจสอบพบไปก่อนหน้านี้...”

โดยอมรัตน์จี้ให้นายกฯ ทำการตรวจสอบการทุจริตดังกล่าวโดยเร็ว “โครงการอื่นๆ ของกองทัพที่ส่อแววทุจริตอาจจะเทาอ่อนบ้าง เทาเข้มบ้าง แต่โครงการนี้ดำสนิท หลักฐานผูกมัดชัดเจนว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น และการที่กองทัพยกเลิกสัญญาจัดจ้าง 1 วันก่อนมีการอภิปรายเพราะรู้ตัวว่ากำลังจะโดนอภิปรายก็ไม่มีผลให้ความผิดที่สำเร็จไปแล้วจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องขึ้นมาได้”

อมรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าหากนายกฯ ปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ทางพรรคก้าวไกลจะดำเนินการฟ้องมาตรา 157 ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอน และที่ผ่านมาเคยมีคนที่ต้องรับผิดชอบในกรณีเช่นว่านี้แล้วเช่นกันคือ กรณีของอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมที่ทำผิดวินัยร้ายแรง จากการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคาร ก่อนที่สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศประกวดราคาและลงนามทำสัญญากับเอกชนอย่างเป็นทางการ