Skip to main content

เด็กนักเรียนอังกฤษและไอร์แลนด์มีความสามารถในการอ่านลดลง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการระบาดของโควิด ที่ทำให้เด็กๆ ไม่ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนและห่างหายจากการอ่าน ทำให้ความสามารถด้านการอ่านลดลง

รายงานการสำรวจ “เด็กๆ อ่านอะไร” ประจำปี 2024 ทำการสำรวจเด็กนักเรียน 1.2 ล้านคนทั่วเกาะอังกฤษและประเทศไอร์แลนด์ พบว่า จำนวนหนังสือที่เด็กนักเรียนอ่านลดลงร้อยละ 4.4 โดยการอ่านที่น้อยลงนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยม และส่งผลต่อความยากในการอ่านเช่นเดียวกับจำนวนเล่มของหนังสือที่เด็กนักเรียนอ่านก็ลดลง

ในการตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนจะอ่านหนังสือที่ยากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นประถม 6 จากนั้น ระดับความยากของหนังสือที่อ่านมีแนวโน้มที่จะทรงตัวไปจนถึงชั้นมัธยม 3 ก่อนที่ระดับความยากของหนังสือที่อ่าน "ลดลงอย่างรวดเร็ว"  ในนักเรียนมัธยมระดับปลาย

ในรายงานดังกล่าวได้นำผลการสำรวจขององค์กรส่งเสริมความรู้ด้านการอ่านและเขียนของอังกฤษ ที่ทำการสำรวจเด็กนักเรียน 71,351 คน พบว่า นับจากปี 2005 เป็นต้นมา เด็กๆ ใช้เวลากับการอ่านหนังสือช่วงเวลาว่างในแต่ละวันน้อยลงร้อยละ 26 และเด็กนักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือในคาบว่างที่โรงเรียนต่ำที่สุด

เคธ ทอปปิ้ง นักวิเคราะห์ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยดันดี อธิบายว่า ปรากฏการณ์นี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังโควิด แม้จะมีความ "น่าเป็นห่วงเล็กน้อย" แต่ก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวชี้วัดที่แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบอะไรขึ้นในระยะยาว

“มีสาเหตุหลายประการที่อาจทำให้จำนวนการอ่านลดลง แต่จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนเป็นประจำหลังโควิดน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด” เคธกล่าว

รายงานนี้ยังเชื่อมโยงให้เห็นถึงการมีเวลาอ่านหนังสือที่มากกว่าที่โรงเรียนกับความสามารถในการอ่านที่สูงขึ้น โดยสิ่งสำคัญที่สุดที่พัฒนาความสามารถในการอ่าน จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนให้เวลากับการอ่านหนังสือนานกว่า 30 นาทีในวันที่พวกเขาไปโรงเรียน

“สิ่งสำคัญที่รายงานนี้เอาออกไปก็คือ ประเด็นที่ว่ายิ่งฝึกการอ่านในระดับความยากที่เหมาะสมมากเท่าไหร่ จะยิ่งช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน และยิ่งมีเวลาในการอ่านหนังสือที่โรงเรียนมาก จะนำไปสู่ความสามารถในการอ่านที่สูงขึ้น” เคธกล่าว

เขากล่าวด้วยว่า อยากให้โรงเรียนพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเวลาที่เหมาะสมของการอ่านหนังสือในโรงเรียน และอยากให้สำนักการศึกษาและผู้มีอำนาจในส่วนภูมิภาคนำมาตรการบางอย่าง มาส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดสรรเวลาสำหรับการอ่านหนังสือให้มากขึ้น

 

ที่มา
Children reading fewer, less challenging books, UK and Ireland study finds