Skip to main content

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 รัฐบาลฝรั่งเริ่มใช้โครงการมอบเงินอุดหนุนสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้า เพื่อลดขยะและมลภาวะโลกร้อนจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หลายคนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของ "แฟชั่นด่วน" (Fast Fashion) หรืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว ทำให้เสื้อผ้าถูกผลิตออกมาจำนวนมาก และขายในราคาถูก ทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าใหม่เร็วขึ้นและมากขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดชำรุด และเกิดขยะเสื้อผ้าจำนวนมหาศาลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

เสื้อผ้าประมาณ 700,000 ตันถูกทิ้งในฝรั่งเศส โดย 2 ใน 3 ถูกนำไปฝังกลบ รัฐบาลฝรั่งเศสเห็นถึงปัญหาเสื้อผ้าเก่าถูกทิ้งมากกว่าการเอาไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ จึงคลอดโครงการมอบเงินอุดหนุนสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจะได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการซ่อมรองเท้าและซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าของตัวเอง

ประชาชนสามารถรับเงินอุดหนุนสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้าและรองเท้าจำนวน 6 - 25 ยูโร เมื่อนำเสื้อผ้าหรือรองเท้าไปซ่อมที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล ทั้งนี้ Refashion เป็นองค์กรที่ริเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว โดยถือเป็นองค์กรที่ทำงานสนับสนุนการซ่อมแซม การใช้ซ้ำ และการบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของที่ไม่ต้องการในประเทศฝรั่งเศส

“โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้คนซ่อมแซมเสื้อผ้าแทนการทิ้ง พร้อมเป็นความหวังในการสร้างงานใหม่ให้กับโรงงานหรือช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า” ตัวแทนจาก Refashion กล่าว

ทั้งนี้ Refashion มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้คนซ่อมแซมเสื้อผ้าและนำกลับมาใช้ใหม่ เช่นเดียวกับการลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ และบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ต้องการ โดยมากกว่า 56% ของเสื้อผ้าที่มีการนำมาบริจาคสามารถนำไปใช้อีก ขณะที่อีก 32% สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างเป็นของใหม่ได้

โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อปฏิรูปอุตสาหรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษมากที่สุดในโลก เช่นเดียวกับการต่อสู้กับเทรนด์แฟชั่นด่วนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก

จากการศึกษาของ Agence de Transition Ecologique ระบุว่า ปัจจุบันนี้ประเทศฝรั่งเศสมีการซ่อมแซมเสื้อผ้าประมาณ 16 ล้านชิ้นต่อปี แต่ Refashion ต้องการเพิ่มการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้มากขึ้นอีก 35% ภายในปี 2028

ขณะที่รัฐบาลพยายามออกโครงการและนโยบายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคหรือประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย Mireille Paumier หนึ่งในช่างเย็บผ้าของ Refashion ระบุว่า กางเกงหรือกระโปรงที่ถูกนำมาซ่อมแซมภายใต้โครงการนี้จะช่วยลดการสร้างขยะได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าของของพวกมันลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ ด้วย

“โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้า เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเท่านั้น สิ่งสำคัญมากที่สุดคือปัญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ต้องได้รับการแก้ไข เช่น การเอารัดเอาเปรียบเรื่องค่าจ้าง  การผลิตเสื้อผ้าที่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างมาก และเสื้อผ้าคุณภาพต่ำ” Mireille Paumier กล่าว

 

อ้างอิง
เว็บไซต์ของ Refashion 
Broken Zipper? France Will Pay to Get It Fixed
Stitch in time: France to help pay for clothes to be mended to cut waste
France Will Pay for Your Clothing Repairs