Skip to main content

งานวิจัยชิ้นใหม่ของยูนิเซฟชี้ว่า “วิดีโอเกม” มีส่วนช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเด็กๆ ได้ หากได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของเด็กอย่างแท้จริง

แม้ความเชื่อที่ว่า ‘วิดีโอเกม’ เป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน จะลดน้อยถอยลงไปมากเมื่อเทียบกับอดีต แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่เชื่อเช่นนั้น และพยายามกีดกันวิดีโอเกมออกจากกระบวนการเติบโตของเด็กอย่างเข้มงวด

ทว่า การวิจัยชิ้นใหม่ของยูนิเซฟ เผยว่า เกมมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเอง ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ตัวตนให้กับเด็กแต่ละคน ทั้งยังช่วยฝึกการควบคุมอารมณ์ และช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนรอบข้างอีกด้วย

งานวิจัยระบุว่า เกมๆ หนึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเด็กได้ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะเฉพาะบาง เช่น หากเกมต้องการเสริมสร้างความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองให้กับเด็ก เกมจำเป็นต้องให้เด็กๆ ได้สวมบทบาทการเป็นผู้ควบคุม เพื่อให้พวกเขาได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเล่นเกม  และกระตุ้นให้พวกเขาพัฒนากลยุทธ์ของตัวเอง เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับเกมที่กำลังเล่นอยู่ หรือหากเกมต้องการช่วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการเล่นเกมก็ต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สำรวจหรือเข้าไปแก้ไขปัญหา หรือสร้างตัวละครหรือเรื่องเล่าของตัวเองได้อย่างอิสระ

งานวิจัยดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Responsible Innovation in Technology for Children (RITEC) ซึ่งค้นพบว่า วิดีโอเกมที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะทำให้เด็กๆ ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของการควบคุม มีอิสระในการเลือกสรร มีประสบการณ์ รู้สึกได้ถึงความสำเร็จ และรู้จักควบคุมอารมณ์ โดยเกมจะช่วยให้เด็กๆ จะรู้สึกเชื่อมโยงกับคนรอบข้าง และรู้จักการจัดการความรู้สึกของตัวเอง รวมทั้งมีจินตนาการหรือมีแนวคิดที่สดใหม่ และรู้จักคิดถึงความรู้สึกของคนอื่น โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และช่วยเสริมสร้างสนับสนุนพัฒนาการของพวกเขาได้

“เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ผู้คนมักคิดว่า การเล่นวิดีโอเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็ก และบั่นทอนความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา แต่ผลการศึกษาใหม่ของเราแสดงให้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งหนึ่งคือ เกมสามารถมีส่วนช่วยให้เด็กๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยส่งเสริมพวกเขาในทางบวกเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น” โบวิคเตอร์ นีลุนด์ ผู้อำนวยการของ UNICEF Innocenti กล่าว

“แต่ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอเกม และที่สำคัญคือไม่ใช่ทุกเกมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก แต่ความเป็นจริงคือ เกมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ นั้น นักออกแบบเกมจำเป็นต้องคำนึงความต้องการของเด็กๆ และออกแบบเกมที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการเหล่านั้น” นีลุนด์ เสริม

งานวิจัยชิ้นล่าสุดของ UNICEF ช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าวิดีโอเกมมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กได้จริง และยังช่วยให้ผู้ผลิตและนักออกแบบเกมเข้าใจว่า การสร้างเกมที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ควรมีหน้าตาเช่นไร ซึ่งหากผู้ผลิตหรือนักออกแบบเกมคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก เราคงจะได้เห็นวิดีโอเกมดีๆ ที่มีประโยชน์กับเด็กๆ ในอนาคตออกมาสู่ตลาดเกมทั่วโลกอย่างแน่นอน


อ้างอิง
Responsible Innovation in Technology for Children
Video games can have a positive effect on children if they are designed correctly: Study