Skip to main content

สถานี "รถไฟใต้ดิน" ในเกาหลีใต้ เริ่มนำ "เครื่องแปลภาษาแบบเรียลไทม์" 13 ภาษา รวมถึงภาษาไทย มาให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแห่งแรกที่สถานีเมียงดง ในโซล

เครื่องแปลภาษานี้ใช้ความสามารถจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟใต้ดิน โดยการพูดคุยในภาษาของตัวเองแบบต่อหน้าจะถูกแปลเป็นตัวหนังสือบนจอโอแอลอีดีโปร่งใสแบบเรียลไทม์

เครื่องแปลนี้ สามารถแปลภาษาได้ถึง 13 ภาษา ได้แก่ เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ไทย มาเลย์ อินโดนีเซีย สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี อารบิก และรัสเซีย ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วเกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟใต้ดิน

โซลเมโทรรายงานว่า จากการทดลองใช้งานกับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือน พ.ย. ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ และยังคงมีการปรังปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

แบค โฮ ซีอีโอโซลเมโทรกล่าวว่า การเริ่มต้นใช้ระบบบนี้เป็นครั้งแรก คาดหวังว่าชาวต่างชาติจากหลากหลายสัญชาติที่มาเยือนเกาหลี จะได้รับความสะดวกมากขึ้นเรื่องข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน และจะเพิ่มความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวด้วยการเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยเตรียมให้บริการบนโทรศัพท์มือถือ

การทดลองใช้เครื่องแปลภาษาแบบเรียลไทม์มีระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่มที่สถานีเมียงดง ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก เป็นแห่งแรก จากนั้น จะขยายบริการไปยังอีก 5 สถานีที่มีชาวต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงสถานีโซล สถานีอิแทวอน สถานีสนามบินกิมโป สถานีกวางฮวามุน และสถานีมหาวิทยาลัยฮงอิก ในปีหน้า