Skip to main content

งานวิจัยชิ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยควิเบก ในแคนาดา เผยว่า คนที่ทำงานหนัก เต็มไปด้วย “ความเครียด” แต่ได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับความพยายาม มีความต่อการเสี่ยงป่วยเป็น “โรคหัวใจ” มากกว่าปรกติ 2 เท่า โดยเฉพาะในผู้ชาย

วารสารสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน ที่เผยแพร่งานวิจัยนี้ระบุว่า มีการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงถึงความเกี่ยวข้องของการทำงานงานที่มีความเครียดสูง แต่ได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ แต่ไม่มีการศึกษาลงลึกถึงรายละเอียด

มาธิลเด ลาวีน โรบิโชด์ หัวหน้าทีมวิจัยที่ศูนย์วิจัยลาวาล มหาวิทยาลัยควิเบก แคนาดากล่าวว่า งานวิจัยนี้เน้นไปที่การหยิบยกประเด็นเร่งด่วนถึงสภาพการทำงานที่เต็มไปด้วยความเครียด โดยมุ่งไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีสุขภาวะมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งกับลูกจ้างและนายจ้าง

ข้อมูลจากเครือข่ายหัวใจของชาวยุโรปเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ชายใน 12 ประเทศในยุโรป รวมแล้วราว 3.9 ล้านคน ขณะเดียวกันยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิอันดับต้นๆ ในสหรัฐตามข้อมูลของสมาคมหัวใจชาวอเมริกัน

นักวิจัยติดตามศึกษาพนักงานบริษัทราว 6,500 คนที่มีอายุเฉลี่ย 45 ปี และไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคหัวใจ นาน 18 ปี นับจากปี 2000-2018 โดยแบ่งเป็นผู้ชาย 3,118 คน ผู้หญิง 3,347 คน ศึกษาถึงสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน และวัดความเครียดจาก การทำงานและผลตอบแทนที่ได้รับที่ไม่สมดุลกัน

มาธิลเด หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า ผลตอบแทนที่ไม่สมดุล เช่น เงินเดือน การจดจำ ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ไม่เพียงพอหรือเท่าเทียมกับความพยายามที่พนักงานทุ่มลงไปกับการทำงาน

 

ทำงานเครียด ผลตอบแทนไม่คุ้ม ทำผู้ชายเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 49% 

การวิจัยพบว่า ผู้ชายที่ทำงานในภาวะเครียด หรือได้รับการตอบแทนที่ไม่สมดุลกัน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เจอปัญหาในลักษณะนี้ ผู้ชายที่เผชิญกับการทำงานที่เต็มไปด้วยความเครียดและไม่มีสิ่งตอบแทน จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความเครียด

งานวิจัยชี้ว่า ผลกระทบนี้คล้ายคลึงกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจของคนที่ “น้ำหนักเกิน” หรือเกิดภาวะ “โรคอ้วน”

แต่ทั้งนี้ งานวิจัยไม่มีผลสรุปว่า ความเครียดในที่ทำงานมีผลต่อการป่วยเป็นโรคหัวใจในผู้หญิงหรือไม่

 

ปัจจัยความเครียดร่วมกับปัญหาสุขภาพอื่นๆ 

ความเครียดจากการทำงาน หมายรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานเผชิญกับการเรียกร้องที่สูง และไม่มีอำนาจตัดใจเกี่ยวกับงานของตัวเอง หรือที่เรียกว่า มีภาวะการควบคุมต่ำ (low control) หมายถึง การที่พนักงานได้รับอำนาจในการตัดสินใจเพียงน้อยนิด รวมถึงไม่มีการระบุถึงวิธีที่จะทำงานให้ลุล่วง ส่วนการเรียกร้องสูง หมายความรวมไปถึงภาระงานที่หนักอึ้ง มีแต่งานที่เร่งด่วนและต้องรับผิดชอบสูงมาก

อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ มีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นการศึกษาเฉพาะคนทำงานที่อยู่ในเมืองควิเบก ของประเทศแคนาดา จึงยังไม่สามารถจะเป็นตัวแทนของประชากรวัยทำงานทั่วทั้งอเมริกาเหนือได้

มาธิลเดกล่าวว่า ผลการศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง ปัจจัยความเครียดที่เป็นสาเหตุร่วมของการเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคซึมเศร้า เธอกล่าวว่า งานวิจัยนี้ยังไม่มีข้อสรุปถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้หญิง จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาต่อไป และแนะนำว่า ควรมีการสนับสนุนเรื่องทรัพยากร การส่งเสริมสมดุลชีวิตและการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้น และเพิ่มอำนาจการตัดสินใจให้กับพนักงานให้มากขึ้น

 

#theOpener #ป่วย #โรคหัวใจ #พนักงานบริษัท #ผู้ชาย #ผลตอบแทน #เงินเดือน