Skip to main content

คณะกรรมการการศึกษาประจำกรุงโซลของเกาหลีใต้ ลงมติให้โรงเรียนมัธยมในเขตโซลยกเลิกกฎบังคับนักเรียนหญิงสวมเสื้อชั้นในสีขาวล้วนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากองค์กรรณรงค์สิทธิเยาวชน Asunaro ทำแบบสำรวจเมื่อเดือน มี.ค. และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเหตุแบบไม่เปิดเผยชื่อกว่า 400 ราย ระบุว่ากฎดังกล่าวทำให้นักเรียนรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิหลายด้าน

สื่อในเกาหลีใต้ Korea Joong Ang Daily และ Hani รายงานว่าโรงเรียนมัธยมสตรีล้วน 39 แห่งจากทั้งหมด 129 แห่งในเขตโซล ยังบังคับใช้กฎระเบียบเก่าแก่ที่ห้ามนักเรียนหญิงสวมเสื้อชั้นในสีอื่นนอกเหนือจากขาวล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ตลอดจนห้ามสวมเสื้อชั้นในที่ทำจากลูกไม้ แม้จะเป็นสีขาวก็ไม่อนุญาต 

เว็บไซต์ Insider ระบุว่า นักเรียนบางรายที่ร้องเรียนรู้สึกว่าการมอบอำนาจให้ครูตรวจสอบเสื้อชั้นในได้เป็นเรื่องอึดอัดใจ เข้าข่ายละเมิดความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะโรงเรียนหลายแห่งที่อนุญาตให้ครูผู้ชายตรวจเสื้อชั้นในนักเรียนหญิงว่าถูกระเบียบหรือไม่ ทำให้ผู้ถูกเพ่งเล็งตรวจสอบอย่างละเอียดรู้สึกอับอาย

ส่วนวิธีการลงโทษผู้ที่สวมเสื้อชั้นในผิดกฎโรงเรียน มีตั้งแต่ถูกตักเตือน ถูกตัดคะแนนความประพฤติ และถูกลงโทษด้วยวิธีอื่นๆ ตามแต่ที่ครูหรือโรงเรียนกำหนด และ Asunaro ระบุด้วยว่า บางโรงเรียนยังมีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับทรงผม โดยห้ามนักย้อมผมหรือดัดผม และห้ามทำผมทรงหางม้า เพราะถือว่าเป็นทรงผมที่เปิดเผยให้เห็นต้นคอ และองค์กรสิทธิเยาวชนมองว่ากฎเหล่านี้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในการกำหนดอัตลักษณ์ของบุคคล และสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

หลังจากคณะกรรมการการศึกษาประจำกรุงโซลประกาศมติดังกล่าวออกมา มี 6 โรงเรียนสตรีที่แจ้งว่าจะยกเลิกกฎเกี่ยวกับเสื้อชั้นใน แต่ยังไม่มีท่าทีเพิ่มเติมจากโรงเรียนอื่นๆ  คณะกรรมการฯ จึงแถลงเมื่อ 26 ส.ค. ว่า ถ้าไม่ยกเลิกกฎโดยสมัครใจ ทางการจะออกกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตามมติดังกล่าวภายในสิ้นปี 2564