Skip to main content

เรื่องเล่าจากสาวชาวไทยที่แต่งงานและย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนี มีความเป็นอยู่อย่างไร โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด-19 

'ปูเป้' คุณแม่ลูกหนึ่ง บอกเล่าการไปใช้ชีวิตต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยาก หากมีความตั้งใจ หลายคนไปแล้วอยู่ไม่ได้กลับไทยก็มี ซึ่งที่เยอรมนีการทำงานมีค่าตอบแทนสูง เก็บภาษีแพง แต่ได้คุณภาพชีวิตดี

 

<video>20210825-01.mp4<video>