Skip to main content

ส่อง 82 โครงการรับทุน ป.ป.ช. - ผู้รับทุนสูงสุดกว่า 7 ล้าน "ปลุกกระแสสังคมไม่ทนทุจริต" ยังไม่ชัดว่าเอี่ยว #พูดหยุดโกง หรือไม่ หลังแคมเปญ 'คนไทยไม่ทนคนโกง' ที่มีเหล่าคนดัง ดารา ศิลปิน หลายคนโพสต์ภาพติดแฮชแท็ก #พูดหยุดโกง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช. เจอกระแสวิจารณ์จากศิลปินดาราด้วยกัน รวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ โดยเขาเหล่านั้นตั้งคำถามว่าอยากให้ประชาชนตั้งคำถามถึงการโกงของรัฐบาลได้ด้วย

เว็บไซต์ผู้จัดการ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่าแคมเปญ 'พูดหยุดโกง' เป็นการส่งเสริมเเละสนับสนุน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน โตไปไม่โกง เเละต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ที่สำนักงาน ป.ป.ช.เชิญชวนเหล่าคนบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมรณรงค์กับแคมเปญดังกล่าว โดยขอความเห็นของแต่ละคนให้พูดในเรื่องที่ตัวเองไม่ทนต่อการโกงรูปแบบต่างๆ

ส่วนกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ กองทุน ป.ป.ช.นั้น ข้อมูลจากเว็บไซต์ ป.ป.ช. ระบุว่า จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 162 หมวด 10 กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 162 - มาตรา 166) เพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยบริหารงานกองทุน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช.)

งบกองทุน ป.ป.ช. รวม 78.8 ล้านบาท เฉลี่ย 82 โครงการ 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ไม่ระบุผู้ได้รับเงินสนับสนุนว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล เพราะระบุแต่ชื่อโครงการ แบ่งเป็น 

รอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 64 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  60,209,039  บาท แบ่งเป็น
• วัตถุประสงค์ที่ 1 จำนวน 58 โครงการ เป็นเงิน 49,738,439  บาท
• วัตถุประสงค์ที่ 4 จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 10,470,600  บาท

รอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  18,608,460  บาท แบ่งเป็น
• วัตถุประสงค์ที่ 1 จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 18,167,960  บาท
• วัตถุประสงค์ที่ 4 จำนวน   2 โครงการ เป็นเงิน 440,500  บาท
รวม 82 โครงการ มูลค่า 78,817,499 บาท

อยากให้พูดหยุดโกง ต้องปกป้องผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐด้วย

โครงการที่ได้รับงบกองทุนฯ สูงสุด 7,056,620 บาท คือ โครงการปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับทุนในรอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่3 แต่ยังไม่อาจระบุได้ว่าเป็นโครงการที่รับผิดชอบรณรงค์คนไทยไม่ทนคนโกงนี้หรือไม่ เพราะข้อมูลของเว็บไซต์ ป.ป.ช.ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม มีผู้ตั้งข้อสงสัยในสื่อสังคมออนไลน์ว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกัน เพราะมีนักแสดงหลายรายเข้าร่วมแคมเปญ จึงน่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง พร้อมแนะนำให้แจกแจงรายละเอียดก็จะช่วยให้เกิดความโปร่งใส และช่วยสร้างบรรยากาศในการตรวจสอบการทุจริตในสังคม

นอกจากนี้ยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตในทวิตเตอร์ด้วยว่า การพูดเรื่องโกงแต่ไม่มีกลไกคุ้มครองผู้เปิดเผยความจริงหรือตั้งคำถาม-วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต คงไม่สามารถขจัดการโกงในระดับโครงสร้างได้ ทั้งยังมีผู้ตั้งคำถามถึง ป.ป.ช.ที่เป็นหน่วยงานมอบทุน เป็นองค์กรที่ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลระดับสูงในรัฐบาล เช่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับนาฬิกาหรูราคาหลักล้าน ก่อนจะสรุปว่าเป็นการยืมคงรูป ไม่ถือว่าปิดบังบัญชีทรัพย์สิน ขณะที่ 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' ที่วิจารณ์การใช้งบประมาณและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 แต่กลับถูกผู้เกี่ยวข้องกับรัฐฟ้องร้องหลายคดี