Skip to main content

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ห่วงคอการเมืองลุ้นคำตัดสินชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ในวันนี้ (30 ก.ย.) ว่าคนที่มีความสนใจทางการเมืองนับว่าเป็นเรื่องดี เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความตื่นตัวทางการเมือง และทำให้เกิดการดูแลตรวจสอบ แต่ควรระวังอย่าให้ความสนใจทางการเมืองเป็นเรื่องของอารมณ์และความเครียดที่รุนแรงจนเกินไป ซึ่งเป็นผลมาจากความคาดหวัง หรือการเลือกความเห็นทางการเมืองทางข้างใดข้างหนึ่งไปแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดถ้าจะมีความคิดเห็นข้างใดข้างหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่าคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างจากเรา ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดี ถ้าสามารถยอมรับตรงนี้ได้ ก็ถือว่ามีจิตใจที่เปิดกว้าง ไม่เกิดอารมณ์ความเกลียดชัง ถ้าไม่ได้อะไรที่ตนเองต้องการ และเป็นสาเหตุของความเครียด ถ้าทำได้ก็เท่ากับว่าเป็นการรักษาข้อดี ไม่ทำให้เกิดปัญหารังเกียจคนที่เห็นต่าง

นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ในประเทศที่มีระบบประชาธิปไตยที่มั่นคง มักจะไม่รังเกียจคนที่มีความคิดเห็นที่ต่างกัน เพราะถือว่าความคิดเห็นที่ต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา และทำให้สังคมมีทางเลือก แต่ถ้าหากไปตั้งข้อรังเกียจและเกิดอารมณ์ ก็จะนำไปสู่ความรุนแรงได้ง่าย เมื่อเกิดความรุนแรงก็จะกลายเป็นเหตุผลที่นำไปสู่การล้มเลิกระบอบประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็นวงจรชั่วร้ายของประเทศไทย ตรงกันข้ามหากใจกว้างยอมรับความเห็นต่าง ซึ่งความเห็นต่างวันนี้ แม้จะเป็นไปตามคาดหวัง หรือไม่ได้ตามคาดหวัง ในอนาคตเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีหลักฐานต่างๆ มากขึ้น ความเห็นต่างๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีก หากมองการเมืองทั่วโลกก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่ในอำนาจได้ตลอด

ดังนั้น ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ตามคาด ในภายภาคหน้าก็มีสิทธิหาข้อมูล หลักฐาน และไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ช่วยกันอธิบายมุมมองที่เห็นต่างของเรา ส่วนคนที่ได้ตามปรารถนาก็อย่าไปลบหลู่ความคิดคนอื่น ที่ไม่ได้ตามปรารถนา และต้องยอมรับการตรวจสอบ เพราะเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ระบอบมั่นคงยั่งยืน และเป็นไปเป้าหมายของประชาธิปไตยที่ เกิดความตื่นตัวทางการเมือง เกิดการตรวจสอบทางการเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยที่ไม่มีอารมณ์ความเครียด ความเกลียดชัง และรุนแรง

นพ.ยงยุทธ กล่าวในการรับรู้ข่าวสารพรุ่งนี้ ไม่ควรรับรู้ข่าวสารที่ยาวนานเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเครียด และควรรับเลือกข่าวสารที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องรับรู้ข่าวสารฝ่ายตรงข้ามเสมอไป เพราะจะทำให้โมโห ควรเลือกสื่อที่เป็นกลาง หลากหลาย จากสำนักข่าว เพื่อวิจารณญาณที่ดีขึ้น และอย่าไปผลิตข่าวส่งข่าวที่เกลียดชัง ไปดูถูกกัน หรือส่งต่อข้อความดูถูกเกลียดชังผ่านโลกออนไลน์ เพียงเพราะความถูกใจ สะใจ หากทำได้ก็ผ่านวิกฤติอารมณ์ทางการเมืองด้วยดี