Skip to main content

วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แสดงจุดยืนสนับสนุนแถลงการณ์จากภาคประชาสังคม นักวิชาการ และประชาคมแพทย์ ที่เรียกร้องให้มีการออกมาตรการควบคุมการใช้กัญชา พร้อมจัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายกัญชาในประเทศไทย

โดยวาโยระบุว่าประเด็นปัญหาสุญญากาศทางกฎหมายในการใช้กัญชานี้ อยู่ในมือของ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถแก้ไขได้ในทันที โดยการใช้อำนาจเดียวกันกับการออกประกาศปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด ออกประกาศยกเลิกประกาศเดิม หรือออกประกาศฉบับใหม่โดยล้อประกาศที่ออกก่อนหน้านั้นช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์ได้ และประชาชนยังขอปลูกและใช้ประโยชน์จากต้น-ราก-ใบ ยกเว้นช่อ-ดอก ได้ จนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณา พ.ร.บ. กัญชา กัญชงฯ แล้วเสร็จ

วาโยยังกล่าวว่าในประเด็นนี้ตัวเองได้อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทินไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่อนุทินกลับชี้แจงว่าไม่มีอำนาจ แล้วยังโยนไปว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อีก ซึ่งเป็นการตอบที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าที่ไม่ยอมออกประกาศนี้มา เป็นเพราะต้องการให้เกิดสภาวะเช่นนี้หรือไม่?

ขณะเดียวกัน ที่อ้างว่าการออกประกาศต่างๆ หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แล้วอ้างว่าเป็นการออกมาตรการมาควบคุมแล้ว ก็เป็นประกาศที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงหรือไม่มีการบังคับใช้จริงเกิดขึ้น ทั้งที่อำนาจตามประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม สามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมการขายและการแปรรูปเพื่อขาย ที่ต้องขอใบอนุญาตทั้งหมดได้ แต่กลับไม่มีการบังคับใช้เอง

แล้วยังให้ ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกมาตอบโต้ตัวเองว่าจะให้บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ซึ่งประเด็นนี้ขอแนะนำว่ายงยศควรไปเรียนกฎหมายมาก่อนสักสองเดือนแล้วค่อยมาคุยกัน

วาโยยังกล่าวต่อไปว่า ดังนั้น ตัวเองจึงสนับสนุนทั้งภาคประชาชน นักวิชาการ และแพทย์ ให้ออกมาส่งเสียง ให้อนุทินออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาทำการควบคุม จนกว่า พ.ร.บ. กัญชา กัญชงฯ จะผ่านสภา แต่ก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปเป็นยาเสพติดในแบบยุค 2477 เพียงให้กลับไปเป็นก่อนหน้านี้แบบธันวาคม 2563 ก็เพียงพอแล้ว โดนไม่จำเป็นต้องออกประกาศปลีกย่อยต่างๆ มาควบคุมทุกประเด็น

“เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ความจริงถอยกลับมาก้าวหนึ่ง ไปที่จุดเดือนธันวาคม 2563 ได้ก็จบแล้ว ผมยืนยันว่าอำนาจในการออกประกาศกระทรวงสาธาณสุข ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด สามารถยืดขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ 120 วันออกไปได้อีก แต่อนุทินกลับไม่ทำแล้วยังอ้างว่าตัวเองไม่มีอำนาจ นี่คือการจงใจไม่ทำ ประชาชนทุกคนต้องชี้ไปที่อนุทิน ให้ขยายระยะเวลาในการเลื่อนบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้ออกไปอีกอย่างน้อย 180 วันหรือจนกว่า พ.ร.บ. กัญชา กัญชงฯ จะพิจารณาเสร็จ” วาโยกล่าว

Read more