Skip to main content

บริษัทต่างๆ ทั่วโลกทดลองใช้มาตรการ “ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์” พบว่า พนักงานมีความสุขมากขึ้น อัตราการลาออกลดลง และประสิทธิภาพในการทำงานก็เพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนเริ่มพูดถึงการทำงาน ‘4 วันต่อสัปดาห์’ ที่อาจจะส่งผลดีต่อคนทำงานมากกว่าการทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เพราะมองว่าแนวคิดนี้ อาจจะส่งผลดีต่อองค์กรมากกว่าผลเสีย หลายบริษัททั่วโลกจึงทดลองใช้มาตรการ ‘ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์’ และสิ่งที่พบคือ พนักงานมีความสุขมากขึ้น อัตราการลาออกลดลง ขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานก็เพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลล่าสุดจากการทดลองในสหราชอาณาจักร ชี้ว่าในปี 2022 มีบริษัททั้งหมด 61 แห่งที่เปลี่ยนเวลาการทำงาน โดยให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน โดยที่ไม่มีการปรับลดค่าจ้าง โดยเริ่มต้นทดลองเป็นเวลา 6 เดือน และเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน มีบริษัท 54 แห่งที่ยังคงนโยบายดังกล่าวไว้ โดยนักวิจัยจาก Think Tank Autonomy ชี้ว่า จากการทดลองที่ผ่านมา บริษัทมากกว่าครึ่งหนึ่งประกาศให้พนักงานทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์อย่างถาวร

จูเลียต ชอร์ นักสังคมวิทยา จากวิทยาลัยบอสตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย กล่าวว่า การปรับลดเวลาทำงานส่งผลต่อดีสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน เช่นเดียวกับความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ความพึงพอใจในชีวิต รวมถึงลดความเหนื่อยหน่ายลง โดยความพึงพอใจในงานของพนักงานมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากตอนก่อนจะมีการปรับลดเวลาทำงาน

“ผลลัพธ์มีความชัดเจนมาก ซึ่งไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไร  เพราะคนย่อมรู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบการทำงานแบบนี้อยู่แล้ว” ชอร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม มาตรการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันที แต่จำเป็นต้องใช้ความเข้าใจและความพยายามของคนในองค์กร ซึ่งต้องมีการทดลองและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอจุดที่เหมาะสมสำหรับทุกคน นอกจากนี้ นักวิจัยยังชี้ว่า การค้นพบที่สำคัญประการหนึ่งจากการทดลองดังกล่าว คือ “ไม่มีสูตรตายตัวที่เหมาะกับทุกคน”

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุถึงบริษัทนำร่องบางส่วนที่หยุดมาตรการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ว่า แม้พนักงานจะมีขวัญกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น แต่ก็มีปัญหาในการจัดการกับความคาดหวังของลูกค้าและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม นักวิจัยแนะนำให้มีการสื่อสารภายนอกมากขึ้น พร้อมกับเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับนโยบายให้เข้ากับสภาวะที่ท้าทาย ซึ่งอาจจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

“บางบริษัทอาจจะยังไม่ได้ให้โอกาสกับนโยบายนี้อย่างเพียงพอ เช่นเดียวกับที่มีข้อบ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารเกิดเปลี่ยนใจกลางทาง จึงทำให้การใช้มาตรการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง” นักวิจัยสรุป


อ้างอิง:
MAKING IT STICK: THE UK FOUR DAY WEEK PILOT ONE YEAR ON
These companies tried a 4-day workweek. More than a year in, they still love it