Skip to main content

แรงงานกว่า 2.4 พันล้านคนทั่วโลก กำลังเผชิญกับ ‘สภาพอากาศที่ร้อนเกินไป’ ในระหว่างการทำงาน อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ‘ภาวะโลกร้อน’ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งผิวหนังนับหมื่นราย และเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากกว่า 8 แสนรายต่อปี

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “สภาพอากาศร้อนจัด” ที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจาก“ภาวะโลกร้อน” ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นที่กำลังได้รับผลกระทบ แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงนี้  กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มีมากกว่า 2.4 พันล้านคนทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่อันตราย และต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

รายงานชิ้นใหม่ของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานจำนวน “มหาศาล” ในทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยมีการประมาณการว่ามากกว่า 70% ของคนงาน 3.4 พันล้านคนทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับ “ความร้อนที่มากเกินไป” ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลขจากปี 2020 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการเก็บข้อมูลชี้ว่า คนงานทั่วโลกทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพิ่มมากขึ้น 65.5% และนำไปสู่การเสียชีวิตมากกว่า 19,000 รายในแต่ละปี เนื่องจากความเครียดจากความร้อนในที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่ออาการบาดเจ็บจากการทำงานกว่า 22.87 ล้านคน และการเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมากกว่า 26.2 ล้านคนทั่วโลก

รายงานของ ILO ระบุด้วยว่า  คนทำงานในภาคเกษตรกรรมและใช้แรงงานหนักในสภาพอากาศที่ร้อนจัดยังต้องเผชิญกับ “อันตรายแบบจัดเต็ม” ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะสุขภาพที่เป็นอันตรายหลายประการ อย่างไรก็ตาม คนที่ทำงานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี หรือสภาพภายในอาคารที่ร้อนอบอ้าวก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

รายงานดังกล่าว ระบุว่า มีแรงงานกว่า 1.6 พันล้านคนทั่วโลกที่ต้องทำงานกลางแดด และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง มากกว่า 18,960 รายต่อปี  ขณะที่มลพิษทางอากาศในสถานที่ทำงานก็ทำให้อัตราการเสียชีวิตของกลุ่มแรงงานที่ทำงานกลางแจ้ง มีมากถึง 860,000 รายในแต่ละปี นอกจากนี้ การใช้ยาฆ่าแมลงได้ส่งผลต่อสุขภาพของแรงงานกว่า 870 ล้านคนในอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้เสียชีวิตจากพิษของยาฆ่าแมลงถึง 300,000 รายต่อปี โดยที่ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิต 15,000 รายเนื่องจากการสัมผัสกับโรคปรสิตหรือโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ

กลุ่มแรงงานเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับอันตรายจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง และพวกเขาก็มักจะ “ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องทำงานต่อไป แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอันตรายกับสุขภาพของพวกเขาก็ตาม”

มานาล อัซซี หัวหน้าทีมความปลอดภัยในการทำงาน (OSH) ของ ILO กล่าวว่า “ชัดเจนแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทำงานอย่างมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเอาใจใส่คำเตือนเหล่านี้ ความปลอดภัยในที่ทำงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติจริง”

อ้างอิง:
Climate change creates a ‘cocktail’ of serious health hazards for 70 per cent of the world’s workers, ILO report finds
Climate change is creating a ‘cocktail’ of health hazards for 2.4 billion workers