Skip to main content

ช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์ทั่วโลกมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.62 ซม. แต่ส่วนสูงของคนเกาหลีใต้กลับเพิ่มขึ้นมากอย่างน่าอัศจรรย์ โดยผู้หญิงเกาหลีสูงขึ้นเฉลี่ย 20.3 ซม. และผู้ชายสูงขึ้นเฉลี่ย 15.2 ซม. นับเป็นการเพิ่มขึ้นของส่วนสูงที่มากที่สุดในโลก

เกิดอะไรขึ้นกับคนเกาหลี ? ทำไมส่วนสูงของพวกเขาจึงเพิ่มขึ้นมากมายขนาดนั้น ?

หนึ่งศตวรรษที่แล้ว รูปร่างของคนเกาหลีนับว่าค่อนข้างเตี้ย ความสูงเฉลี่ยของผู้หญิงเกาหลีเมื่อ 100 ปีก่อนอยู่ที่ 142 ซม. ส่วนผู้ชายสูงเฉลี่ยไม่ถึง 160 ซม. เทียบกับผู้หญิงอเมริกันในยุคเดียวกันยังมีส่วนสูงเฉลี่ย 159 ซม.

 

ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ส่วนสูงมักหยุดอยู่กับที่ แต่ 100 ปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยความสูงของมนุษย์เพิ่มขึ้นจากการทีมีโภชนาการที่ดีและการมีสุขภาพดีขึ้น  

แต่กรณีของเกาหลีใต้อาจต่างออกไป ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เกาหลีใต้ยังเป็นประเทศยากจนแร้นแค้นและประชาชนอยู่ในสภาพหิวโหย แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด นำไปสู่การเกิดโครงการอาหารโปรตีนสูงในโรงเรียนชั้นมัธยม ซึ่งมีผลต่อส่วนสูงของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

เกาหลีเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วช่วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 ก่อนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ เกาหลีพึ่งพาการเกษตรกรรมอย่างมาก เด็กๆ ยุคนั้นไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอเนื่องจากประเทศมีฐานะยากจน ผู้คนยังต้องกินเปลือกไม้และดินโคลนเพื่อประทังความหิว

บันทึกของมิชชันนารีชาวตะวันตกที่มาเยือนเกาหลีช่วงศตวรรษที่ 1900 ระบุว่า รู้สึกประหลาดใจกับปริมาณอาหารที่คนเกาหลีกิน 

“ค่าเฉลี่ยของข้าวที่คนงานกิน 1 มื้อ คือ 1 ลิตร คนจำนวนมากเติมข้าวมากกว่า 2-3 รอบ คนแก่กินข้าวหมด 5 ถ้วย แม้ปากจะบอกว่าไม่ค่อยอยากอาหารก็ตาม”

สาเหตุที่คนเกาหลียุคก่อนกินข้าวเป็นปริมาณมาก เนื่องจากเนื้อสัตว์เป็นของราคาแพง คนทั่วไปไม่มีเนื้อสัตว์รับประทาน ชาวบ้านทั่วไปจึงต้องกินข้าวให้มากเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์

ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ข้าวที่คนเกาหลีกินในแต่ละมื้อก็ลดปริมาณลง และมีการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งเนื้อไก่ หมู และอื่นๆ ทำให้ประชากรได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลของธนาคารโลก แสดงถึงรายได้ต่อคนของเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้น 221.5 เท่าภายในเวลา 61 ปี หรือเพิ่มจาก 158 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี ในปี 1960 มาเป็น 35,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี ในปี 2021 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชียตะวันออกด้วยกัน

 

 

ขณะที่ภาวะด้านโภชนาการก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ในปี 1961 ชาวเกาหลีใต้ได้รับพลังงานจากอาหาร 2,100 แคลอรีต่อคนต่อวัน เมื่อถึงปี 2013 พลังงานจากอาหารที่คนเกาหลีใต้ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 แคลอรีต่อคนต่อวัน

นอกจากนี้ อัตราการเสียชีวิตของทารกยังลดลงอย่างมากด้วย ในปี 1950 ทารกอายุไม่ถึง 1 ปี เสียชีวิตถึงร้อยละ 20 แต่ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของทารกอยู่ที่ร้อยละ 0.2

บทความวิชาการ ชื่อ “จากประเทศยากจนที่สุดสู่ประเทศคนตัวสูงที่สุดในเอเชียตะวันออก” เผยว่า ผู้ชายเกาหลีใต้ที่เกิดหลังสงครามเกาหลีมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นกว่าคนรุ่นก่อนจาก 169 ซม. มาเป็น 175 ซม.ในปี 1983

ปัจจุบันคนเกาหลีส่วนใหญ่มีแนวโน้มคลั่งไคล้ความสูง ในบทความชื่อ “วิธีที่ทำให้ส่วนสูงเฉลี่ยของคนเกาหลีเปลี่ยนไปในชั่วข้ามปี” ระบุว่า พ่อแม่มักลงทุนกับลูกๆ ตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งเรื่องอาหารการกิน การใช้โกรทฮอร์โมน กระทั่งการปรึกษาคลินิกแพทย์ด้านส่วนสูง เพื่อทำให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่มีรูปร่างสูง

การสำรวจในปี 2020 พบว่าส่วนสูงเฉลี่ยของคนเกาหลีอายุระหว่าง 20-29 ปี ผู้ชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 173.8 ซม. ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 161.4 ซม. และส่วนสูงของคนเกาหลีที่อายุระหว่าง 30-39 ปี ผู้ชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 174.05 ซม. ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 161.18 ซม. โดยส่วนสูงของผู้ชายเกาหลีใต้อยู่ลำดับที่ 68 ของโลก ขณะที่ผู้หญิงอยู่ลำดับที่ 60

ขณะที่ในแวดวงบันเทิงเกาหลีใต้ มาตรฐานความสูงของนักแสดงชายกำหนดไว้ที่ 180 ซม. ส่วนนักแสดงหญิงอยู่ที่ 165 ซม. หากส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์จะถูกพิจารณาว่า เตี้ย

แอพหาคู่ ‘Amanda’ ทำการสำรวจคู่เดตพบว่า ส่วนสูงของชายเกาหลีที่ผู้หญิงต้องการให้มาเป็นคู่เดตมากที่สุดอยู่ที่ 176-180 ซม. รองลงมา คือ 181-185 ซม. ขณะที่ความสูงเฉลี่ยของผู้ชายเกาหลีอยู่ที่ 173-174 ซม. ส่วนความสูงของผู้หญิงเกาหลีที่ผู้ชายต้องให้มาเป็นคู่เดตมากที่สุดอยู่ที่ 161-165 ซม. รองลงมา คือ 156-160 ซม. และส่วนสูงเฉลี่ยของผู้หญิงเกาหลีอยู่ที่ 161-162 ซม.

แม้คุณภาพชีวิตของคนเกาหลีใต้พัฒนาขึ้นมาก แต่เพื่อนร่วมเชื้อชาติอย่างเกาหลีเหนือ ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของผู้ชายกลับอยู่ที่ 165 ซม. และผู้หญิงอยู่ที่ 154 ซม. ถึงคนทั้งสองประเทศจะมีดีเอ็นเอร่วมกัน แต่ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ทำให้ชาวเกาหลีเหนือมีภาวะทุพโภชนาการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และต้องเผชิญกับภาวะอดอยากที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่เป็นระยะจนกระทั่งช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

ที่มา
How South Koreans got so much taller
From the Poorest to the Tallest in East Asia: The Secular Trend in Height of South Koreans
How The Average Height In Korea Changed Over The Years