Skip to main content

"ศศิธร คำฤทธิ์" ทำงานในเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและชุมชนในประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และสิ่งแวดล้อม มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี เธอเก็บเกี่ยวเรียนรู้เรื่องอาหารการกินของท้องถิ่นต่างๆ จากการทำงานกับร่วมกับชุมชนและพี่น้องชนเผ่าตามตะเข็บชายแดน

ต่อมา เธอทำแคมเปญ "กินเปลี่ยนโลก" จนพัฒนาเป็นรายการ ‘เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก’ ฉายทางช่องไทยพีบีเอส (Thai PBS) และทำ "รถชำเปลี่ยนโลก" ที่รวบรวมวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ ที่ผลิตโดยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งใช้กระบวนการดั้งเดิมที่ไม่ส่งผลต่อร่างกาย เร่ไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนเปลี่ยนวิถีการกินที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมกับผู้ผลิตอาหาร

เมื่อเกิดการระบาดของโควิด เธอตัดสินใจ ทำบ้านดิน จนกลายมาเป็น สตูดิโอห่อจย่ามา (Studio Horjhama) ร้านอาหารและร้านของชำที่อยู่ร่วมกัน ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เสาะค้นหาเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ มานำเสนอ ทดลอง ปรับเป็นเป็นเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนชาติพันธุ์ได้เห็นคุณค่าอัตลักษณ์ของตนเอง