Skip to main content

งานวิจัยค้นพบเป็นครั้งแรกว่า สารประกอบ ‘6-MSITC’ ใน ‘วาซาบิ’ สามารถช่วยเรื่อง ‘ความจำ’ ในผู้สูงวัย

'วาซาบิ’ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องรสชาติและความเผ็ดร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษ นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการปรุงรสอาหาร วาซาบิ ยังมีสารประกอบ 6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate (6-MSITC) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ

เชื่อกันว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญในการต่อสู้กับภาวะสมองเสื่อม ทำให้ 6-MSITC เป็นสารประกอบที่น่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาวิธีสนับสนุนสุขภาพทางสมองในผู้สูงอายุ

การศึกษานี้ มุ่งไปที่ผลจาก  6-MSITC ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพของวาซาบิที่มีต่อความจำ ทำได้พบข้อมูลเชิงลึกอันใหม่เกี่ยวกับประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทางด้านโภชนาการในการรักษาและปรับปรุงการทำงานของสมองในผู้สูงอายุ

การศึกษานี้ทดลองกับผู้สูงอายุ 72 คน โดยผู้ร่วมการทดลองที่ได้รับ 6-MSITC แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของความจำ

จากการทดลองกับผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นเวลามากกว่า 12 สัปดาห์ นักวิจัยพบว่า มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงานและความจำ โดยที่การศึกษานี้เป็นครั้งแรกที่พบว่า สารประกอบ 6-MSITC ส่งผลดีต่อความจำที่ดีของผู้สูงวัย

การเสื่อมของความสามารถทางปัญญาตามอายุเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของบุคคลในการทำกิจวัตรประจำวันและความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประชากรโลกมีอายุมากขึ้น จึงมีการให้ความสำคัญมากขึ้นในการค้นหาวิธีต่างๆ เพื่อรักษาสุขภาพทางปัญญาในผู้สูงอายุ ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าโภชนาการมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของสมอง โดยมีอาหารและองค์ประกอบของอาหารบางชนิดที่แสดงผลดีในการสนับสนุนการทำงานของสมอง

อย่างไรก็ตาม การศึกษาไม่พบว่ามีการปรับปรุงที่สำคัญในด้านความสามารถทางปัญญาอื่นๆ เช่น ความเร็วในการประมวลผล แต่มีผลปรับปรุงการทำงานของหน่วยความจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยความจำในการทำงานและความจำแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

หน่วยความจำในการทำงานมีความสำคัญต่อการใช้เหตุผล การตัดสินใจ และพฤติกรรม ในขณะที่ความจำแบบเฉพาะเจาะจงมีบทบาทสำคัญในเรื่องประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งการปรับปรุงในด้านเหล่านี้สามารถส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ

แม้ว่าการศึกษาไม่ได้เจาะลึกถึงกลไกทางชีวภาพเบื้องหลังการปรับปรุง แต่เชื่อว่าคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของ 6-MSITC มีบทบาทสำคัญช่วยปกป้องสมองจากความเสียหาย และเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทในบริเวณสำคัญของสมอง เช่น ฮิปโปแคมปัส ซึ่งมีความสำคัญต่อความจำ