Skip to main content

การ “กลั่นแกล้งรังแก” หรือ “บูลลี่” ในประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกตามข้อมูลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยระบุว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโรงเรียน

ผลสำรวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) พบว่า ร้อยละ 44.2 ของเด็กและเยาวชนเคยมีประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก ร้อยละ 86.9 เกิดขึ้นในโรงเรียน ส่วนเรื่องที่ถูกกลั่นแกล้ง ร้อยละ 76.6 ระบุว่าเป็นการล้อเลียนหน้าตาหรือบุคลิก, ร้อยละ 63.3 ตอกย้ำปมด้อย ด่าทอ, ร้อยละ 55.1 เป็นการทำร้ายร่างกาย ซึ่งการสำรวจดังกล่าวทำขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 21 ก.ค. - 10 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยทำการสำรวจเด็กจำนวน 37,271 คน

แอปพลิเคชัน “BuddyThai” เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์ และบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA โดยตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนบูลลี่ในโรงเรียน และผ่านทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทย

BuddyThai มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โดยมีจุดเด่นอยู่ 3 ประการ คือ

1. มีปุ่มขอคำปรึกษากับนักจิตวิทยาได้โดยตรง เพื่อให้ เด็กและเยาวชน สามารถกดปุ่มนี้เพื่อติดต่อถึงสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต หรือเลือกแชทกับนักจิตวิทยาผ่าน Facebook ของกรมสุขภาพจิต, ผ่านนักจิตวิทยาและอาสา LoveCare Station ของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และผ่าน Facebook ของ BuddyThai App

2. มีแบบประเมินตนเอง ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รวมถึงมีชุดความรู้และแบบฝึกหัดทักษะการใช้ชีวิต ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อโดนบูลลี่ พร้อมมีคำแนะนำดีๆ จากนักจิตวิทยาที่เชื่อถือได้

3. มีระบบบันทึกข้อมูลอารมณ์ในแต่ละวัน เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาบันทึกอารมณ์ของตัวเองได้ทุกวันและวันละหลายๆ ครั้ง ข้อมูลอารมณ์จะบันทึกเป็นสถิติรายสัปดาห์และรายเดือน ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถตรวจสอบอารมณ์ของตัวเอง พร้อมมีเทคนิคการจัดการอารมณ์ และหากพบว่าเด็กและเยาวชนมีอารมณ์เครียด ซึมเศร้าติดต่อกันเป็นสัปดาห์และมีแนวโน้มคิดฆ่าตัวตาย ทีมแอดมินจะติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และสามารถแจ้งไปยังโรงเรียน หรือนักจิตวิทยาสายด่วนในการติดต่อเชิงรุกได้

ขณะนี้ BuddyThai ได้นำร่องให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้ดาวน์โหลดใช้งาน พร้อมแชร์ประสบการณ์ให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป โดยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.buddy4thai.com