Skip to main content

รัฐบาล "สิงคโปร์" ออกมาตรการใหม่ชื่อ “คอมลิงก์พลัส” เพื่อช่วยครอบครัวรายได้น้อยให้มีงานที่มั่นคง สามารถออมเงินซื้อบ้านเป็นของตัวเอง และให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

โครงการคอมลิงก์พลัส เป็นมาตรการเพิ่มเติมที่เพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 20 พ.ย. จะประกอบด้วยชุดแพ็คเกจความช่วยเหลือต่างๆ เช่น การศึกษาของลูกก่อนวัยเรียน การจ้างงานที่มั่นคง และการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

ครอบครัวรายได้น้อยที่มีลูกและอาศัยอยู่ในแฟลตเช่าของการเคหะแห่งชาติของ หากสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ และสมัครใจออมเงินในกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อการซื้อบ้านเป็นของตนเอง จะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินสูงสุดถึง 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 7.8 แสนบาท

มีครอบครัวที่อยู่ในโครงการเชื่อมประสานชุมชน หรือ “คอมลิงก์”  ราว 14,000 ครอบครัว ที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการใหม่นี้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงครึ่งหลังปี 2024

คอมลิงก์พลัส มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวรายได้น้อยส่งลูกที่อายุครบ 3 ปี เข้าสู่สถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อลดภาระการดูแลบุตร และหางานที่มั่นคงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ สำหรับการออมเงินเพื่อซื้อบ้านของตัวเอง ครอบครัวที่สามารถหางานซึ่งมีเงินเดือนตั้งแต่ 1,400 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ  36,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุนระหว่าง 450- 550 ดอลลาร์สิงคโปร์ทุก 3 เดือน ในรูปของเงินสดร่วมกับและการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน จะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ในบัญชีเงินฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นบัญชีพิเศษสำหรับเด็กที่สามารถนำไปจ่ายค่าเทอมหรือค่ารักษาพยาบาลของเด็กก่อนวัยเรียน

สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ที่เข้าเรียนชั้นประถม จะได้รับเงินเพิ่ม 200 ดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารทุก 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าเด็กต้องขาดเรียนไม่เกินร้อยละ 25 ของเวลาเรียน

หนึ่งในแพ็คเกจเป็นการช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อยเรื่องการชำระหนี้สิน  เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน แพ็คเกจนี้จะให้เงินสมทบเท่ากับจำนวนเงินที่ครอบครัวจ่ายหนี้ มีเพดานสูงสุดที่ 2,500 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถช่วยจัดการยอดหนี้สินของครอบครัวได้สูงถึง 5,000 ดอลลลาร์สิงคโปร์

รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมของสิงคโปร์กล่าวว่า รัฐบาลต้องการให้สิงคโปร์เป็นสังคมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยที่ทุกคนยังอาศัยอยู่ร่วมกันได้ โดยเฉพาะครอบครัวของคนที่มีรายได้น้อย และร่วมเผชิญความท้าทายต่างๆ ร่วมกัน

รมต.พัฒนาสังคมฯ กล่าวด้วยว่า ชาวสิงคโปร์จำนวนมากเห็นด้วยถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อย แต่ต้องเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ทำให้คนเหล่านั้นสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตนเองไป

รมต.พัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า คอมลิงก์พลัส ไม่ใช่ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในระยะสั้น แต่เป็นการช่วยเหลือเพื่อลดแรงกดดันทางการเงินให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย และช่วยให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้เร็วขึ้น

“อาจใช้เวลาหนึ่งชั่วคนหรือกว่านั้น แต่เรารู้ว่าการเสริมความแข็งแกร่งให้ครอบครัวเพื่อทำให้ลูกๆ เริ่มต้นชีวิตที่ดีตั้งแต่วันนี้ เป็นการมอบโอกาสที่ดีกว่าให้เพื่อวันใหม่ที่สดใส” รมต.พัฒนาสังคมฯ กล่าว

คอมลิงก์พลัส เป็นมาตรการทดลองที่มีระยะเวลา 3 ปีในการทำให้ครอบครัวรายได้น้อยเข้าถึงประสิทธิภาพของตัวเอง ก่อนที่จะขยายศักยภาพของตัวเองออกไป