Skip to main content

เพราะพ่อแม่อาจไม่ได้รักและเลี้ยงดูลูกเหมือนๆ กันทุกครอบครัวทคำถามว่าพ่อแม่มีบุญคุณจริงหรือจึงเกิดขึ้น และถ้าลูกๆ ที่พ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงดูทิ้งมรดกเอาไว้ มรดกควรตกเป็นของใคร ถ้ายังจำได้เคส 'คู ฮา รา' นักร้องสาวชาวเกาหลีผู้ล่วงลับเมื่อปี 2562 พร้อมจดหมายระบายความอัดอั้นที่มีต่อครอบครัว จึงเป็นหนทางนำไปสู่กฎหมายคูฮารา ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันของเกาหลี

กฎหมายคูฮารา หรือ Goo Hara Act เป็นกฎหมายของเกาหลีใต้ที่มีหลักการในการจัดการมรดกของลูก หากเสียชีวิตก่อนพ่อแม่ มีสาระสำคัญคือ ห้ามพ่อแม่ละเลยหน้าที่มารับมรดกลูก กฎหมายฉบับนี้มาจากการเสียชีวิตของคู ฮารา ที่นำอัตวินิบาตกรรม โดยทิ้งจดหมายระบายความอัดอั้นใจในครอบครัว 

เนื้อหาของกฎหมาย ระบุว่า พ่อหรือแม่ที่ละเลยในการทำหน้าที่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก หรือละเมิดต่อลูก ไม่ว่าลูกของตัวเองหรือลูกบุญธรรมก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในทางใดทางหนึ่ง หรือกระทำความผิดอาชญากรรมร้ายแรงต่อลูกของตัวเอง พ่อและแม่ไม่สิทธิรับมรดกของลูกที่เสียชีวิต

โดยญาติหรือผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องต่อศาลครอบครัวเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติของพ่อแม่ว่าเข้าข่ายต่อกฎหมายคูฮาราหรือไม่ หากศาลพิจารณาแล้วพบว่า พ่อหรือแม่ที่บกพร่องในการเลี้ยงดูลูก พ่อแม่เหล่านั้นจะไม่มีสิทธิรับมรดกโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ เป็นการแก้ไขจากกฎหมายปันส่วนมรดกฉบับเก่าของเกาหลี ซึ่งเดิมระบุไว้ว่า หากบุคคลใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เสียชีวิตลงโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองมีสิทธิในการรับมรดกของผู้นั้นในอันดับแรกแบ่งสัดส่วนระหว่างกันที่ 50-50 เว้นกรณีพบว่าเป็นการฆาตกรรม หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลประโยชน์ซ้อนเร้น

กฎหมายคูฮารา ถูกผลักดันโดยพี่ชายของเธอเอง คู อิน โฮ ที่ฟ้องร้องต่อศาลว่าแม่ผู้ให้กำเนิดนั้นไม่สมควรได้รับสิทธิในมรดกของน้องสาว เนื่องจากแม่ได้หย่าร้างกับพ่อแล้ว ทั้งไม่ได้มีส่วนในการส่งเสียเลี้ยงดูเธออีกด้วย

ร่างกฎหมายฉบับนี้ลงนามโดยมุน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เมื่อเดือน พ.ค. 2564 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564