Skip to main content

โฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลให้ความสำคัญอำนวยความสะดวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ย้ำไทยเป็นอันดับ 3 อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เร็วที่สุดในโลก

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนเข้าถึงได้ ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งพบว่าประเทศไทยให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เร็วที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และมีพื้นที่ให้บริการ 5G ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของประเทศ ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Ookla ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตชื่อดัง รวบรวมข้อมูลตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี 2021 จนถึงเดือน ก.ค. ปี 2022 พบว่าประเทศ ชิลี สิงคโปร์ และไทย เป็น 3 อันดับแรกที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สูงสุด (https://www.speedtest.net/global-index) โดยสิงคโปร์และชิลีที่มีความเร็วเกิน 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ขณะที่ไทยมีความเร็วอยู่ที่ 189.64 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งเร็วกว่าอีกหลายประเทศอย่างฮ่องกง มาเก๊า และสหรัฐฯ 

“ในส่วนของการบริการอินเทอร์เน็ตผ่านพื้นที่ที่รับสัญญาณ 5G เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ พบว่าสอดคล้องกับแผนที่แสดงพื้นที่ครอบคลุม 5G ของไทย ซึ่งเมื่อดูจากแผนที่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพื้นที่ครอบคลุม 5G จำนวนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด (https://www.facebook.com/ItsAseanSkylines/photos/a.1538443799785879/2805497396413840/?type=3) และจากข้อมูลรายงานการสำรวจรวบรวมโดย We Are Social เมื่อปี 2021 พบว่าราคาค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์ต่อ 1 GB ซึ่ง “ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของโลก” ที่ 4.07 ดอลลาร์ต่อ 1 GB (https://datareportal.com/reports/digital-2021-thailand)” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

อนุชา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งให้สอดรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการทำธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์ โดยส่งเสริมการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทุกประเภทให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรฐานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของไทย เพื่อให้พี่น้องชาวไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ