Skip to main content

จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการดูแลราคาสินค้า โดบกล่าวว่า ตนสั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดใช้ทั้งนโยบายเชิงรุก เชิงลึกในการกำกับดูแลทั้ง 2 เรื่อง ทั้งราคาและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งกรมการค้าภายในจะเข้าไปกำกับดูแลสินค้าหมวดสำคัญ โดยเฉพาะ 18 หมวดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สำหรับเรื่องราคาพยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้กระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่ขณะเดียวกันต้องยืนอยู่บนพื้นฐาน “วิน-วินโมเดล”ให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ด้วยถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้กดราคาจนกระทั่งขาดทุนเลิกผลิต ปัญหาสินค้าขาดแคลนก็จะตามมา ซึ่งเราเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด 

ขอขอบคุณผู้ประกอบการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในอย่างดียิ่ง เข้าใจถึงสถานการณ์ช่วยกันแบกรับภาระ แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นจริงหลายรายการ ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงานกระทรวงพลังงานพยายามดูแลอยู่อย่างเต็มที่และเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นทั่วโลก แต่กระทรวงพาณิชย์แม้เป็นปลายทาง แต่เราขอความร่วมมือพยายามหามาตรการทางออกร่วมกัน

“ส่วนการกำกับดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคในลักษณะ กักตุน ปฏิเสธการขาย หรือค้ากำไรเกินควร ตนสั่งการไปแล้วปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในระดับประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในระดับจังหวัด มีพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ช่วยเข้าไปติดตามตรวจสอบการดำเนินคดี ตนสั่งการแล้วว่าถ้าทำผิดกฏหมายต้องดำเนินคดี กรณีไหนเข้าข่ายการค้ากำไรเกินควรให้ใช้มาตรา 29 หรือมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินคดี ไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากการเอารัดเอาเปรียบ ยกเว้นจะเป็นไปตามโครงสร้างราคาที่สมเหตุสมผล เพราะต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นจริงต้องสืบสวนเชิงลึกต่อไปว่าแต่ละกรณีเป็นอย่างไรให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

จากนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีมาม่าว่ามีโอกาสปรับขึ้นหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า กรมการค้าภายในดูอยู่ส่วนตัวตนเห็นใจอย่างยิ่ง เพราะตนทุนสูงขึ้นจริงและกรมการค้าภายในพยายามช่วยดูเจรจาว่าจะสามารถผ่อนปรนการตรึงราคาได้นานแค่ไหน (ขณะนี้ยังไม่ขึ้นและตรึงให้อยู่ ) เราทำงานทุกวันและทุกสัปดาห์และที่ตรึงราคาไว้ได้คือการช่วยลดภาระผู้บริโภคแต่ที่ยืดเวลายังไม่ให้เกิดขึ้นได้ และคุยกันว่าทางออกที่ดีที่สุดจะเป็นอย่างไรใช้ “วิน-วินโมเดล”ซึ่งหลักการในการพิจารณาชัดเจนและดูในเชิงลึก ซึ่งตนเห็นใจทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการยามนี้ต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระลดภาระซึ่งกันและกันให้ได้ดีที่สุด