Skip to main content

‘ฮีทสโตรก’ คร่าชีวิตคนไทยแล้ว 61 รายในช่วงหน้าร้อนของปีนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตจากอาการดังกล่าวสูงกว่าปีที่แล้ว ที่มีผู้เสียชีวิต 37 ราย โดยพื้นที่ที่มีผู้เสียมากที่สุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

‘ฮีทสโตรก’ เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทัน โดยโรคนี้เมื่อเกิดอาการควรได้รับการรักษาทันทีเนื่องจากมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก

มีคำเตือนจากนักวิทยาศาสตร์ว่า อากาศร้อนจัดจะเกิดถี่ขึ้น ยาวนานขึ้น และคลื่นความร้อนจะเพิ่มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์

ขณะที่ องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกของสหประชาชาติ ระบุว่า ปรากฏการณ์ เอลนิโญ ทำให้สภาพอากาศในปีนี้ร้อนกว่าปรกติ ซึ่งทวีปเอเชียร้อนขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดของไทยวัดได้ 44.2 องศาเซลเซียสที่ จ.ลำปาง และในปีนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนล่าช้า และสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวยาวนานกว่ากว่าปรกติ


ที่มา
Heatstroke kills 61 in Thailand so far in 2024
หน้าร้อน ระวังฮีทสโตรก