Skip to main content

การศึกษาชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ประเทศอังกฤษ พบว่า การฟังเพลงหรือเล่นดนตรีตลอดชีวิตมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพสมองที่ดีเมื่ออายุมากขึ้น

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ในเมืองเอ็กซิเตอร์ ประเทศอังกฤษ กำลังทำงานวิจัย PROTECT ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยออนไลน์ที่เปิดให้ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไปได้เข้าตอบคำถามเรื่องการเล่นเครื่องดนตรีหรือการร้องเพลง เพื่อหาคำตอบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเสียงดนตรีเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพสมองของมนุษย์อย่างไร

งานวิจัย PROTECT มีผู้เข้าร่วมงานวิจัยมากกว่า 25,000 คน และมีระยะเวลาในการทำการวิจัยยาวนานกว่า 10 ปี โดยทีมนักวิจัยศึกษาประสบการณ์ทางดนตรีตอลดชีวิตของผู้เข้าร่วม ควบคู่ไปกับผลทดสอบสมอง 

ผลการวิจัยพบว่า การเล่นดนตรี โดยเฉพาะเปียโน มีความเชื่อมโยงกับระบบความจำที่ดีขึ้น และความสามารถในการแก้ไขงานที่ซับซ้อนหรือ executive function ซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อความสำเร็จในเรื่องการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับคนอื่น ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต ทั้งนี้ งานวิจัยยังระบุว่าการร้องเพลงก็ช่วยให้สุขภาพของสมองดีขึ้นด้วยเช่นกัน

แอนน์ คอร์เบตต์ ศาสตราจารย์ด้านวิจัยภาวะสมองเสื่อมแห่งมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ กล่าวว่า “งานวิจัยจำนวนหนึ่งศึกษาเรื่องประโยชน์ของดนตรีที่ส่งผลต่อสุขภาพสมอง แต่งานวิจัย PROTECT เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เข้าไปสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของสมองและดนตรีในกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้เราคิดว่า การเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงอาจเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเรื่องการทำงานของสมอง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้สมอง และช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมหรือที่เรียกว่าสมรรถภาพในการรับรู้สำรอง”

“แม้จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม แต่ผลการวิจัยของเราก็ชี้ว่า การส่งเสริมการศึกษาด้านดนตรีจะเป็นส่วนสำคัญของโครงการริเริ่มด้านสาธารณสุขเพื่อปกป้องสุขภาพสมองของประชาชน เช่นเดียวกับการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้ง เพราะมีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของดนตรีต่อกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม” ศาสตราจารย์แอนน์กล่าว

สจ๊วต ดักกลาส นักเล่นหีบเพลงวัย 78 ปี เล่าว่า เขาเรียนรู้ที่จะเล่นหีบเพลงตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก และเล่นมาเรื่อยๆ จนแม้จะมีงานประจำก็ไม่ได้หยุดเล่น 
“พอได้มาเล่นกับวงดนตรีและต้องไปแสดงในที่ต่างๆ ก็ทำให้ผมเห็นพลังของเสียงดนตรีที่มีต่อคนที่สูญเสียความทรงจำ และการเป็นนักดนตรีสูงอายุแบบผม ผมเช้าใจเลยนะว่าการเล่นดนตรีมีส่วนสำคัญที่ทำให้สมองของเราแข็งแรง” สจ๊วตกล่าว

 

ที่มา
Playing an instrument linked to better brain health in older adults